Forbedringsprojekter i Juliane Marie Centret 2012

​​


Optimering af daghospitalsfunktion i afsnit 5051
​Projektet har til formål at skabe kortere ventetid i ambulante forløb, sikre hurtigere svar og klar kommunikation samt effektivt samarbejde mellem afdelingerne, så patienterne oplever et velkoordineret forløb med minimalt spild

​Status: Afsluttet 2012​
​Sted: BørneUngeAfdelingen afsnit 5051
​Projektleder: Pernille Roland​​


​Håndtering af henvisninger i BørneUngeAfdelingen
​Projektet har til formål at skabe en ensartet og gennemsigtig henvisningsgang, tidsbesparelse ved straks registrering og hurtigt svar til patienten

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: BørneUngeAfdelingen alle afsnit
​Projektleder: Anita Nielsen og Lene Sørensen​


Ambulante forløb hos obstetrisk speciallæge
​Projektet har til formål at skabe fokus på henvisning til rigtige afsnit første gang - reduceret ventetid, forventer færre scanninger, færre akutte scanninger og kortere ventetid
​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Obstetrisk Afdeling 4001
​Projektleder: Rikke Nue Møller​


Optimering af Stuegangsfunktion
​Projektet har til formål at sikre udskrivninger tidligere på dagen

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Obstetrisk Afdeling 5033
​Projektleder: Jørgen Eiler Pedersen​


De gode ambulatorier
Projektet har til formål at skabe bedre overblik og bedre booking

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Neonatalafdelingen 5043
​Projektleder: Dorthe AndersenFlow i Gynækologisk Ambulatorium
​Projektet har til formål at reducere gennemløbstiden for alm. benigne gynækologiske patienter. Sekretærer og visitation flytter sammen i nye fysiske rammer, forbedringer i de administrative arbejdsprocesser og samarbejdet mellem faggrupperne mhp. hurtigere patientbehandling.

​Status: Afsluttet 2012
​​Sted: Gynækologisk Afdeling 4004
​Projektleder: Helle Ring-Knudsen og Jens Jørgen Kjer​

Pakkeforløb for endometriosepatienter
Projektet har til formål at reducere ventetiden for patienterne, skabe bedre kvalitet 
og øge sikkerheden.

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Gynækologisk Afdeling
​Projektleder: Dorthe Hartwell og Helle Ring-Knudsen​Hensigtsmæssige arbejdsgange
Projektet har til formål at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange og frigive mere tid til forskning 
og patientpleje og behandling. ​Projektet omfatter flere delprojekter.

Se projektbeskrivelse og implementeringsplan i afrapporteringerne:

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Afsnit 5021, 5023, 5024
​Projektleder: Ann-Birgit Nonboe​

Forbedring af kommunikation med frustrerede patienter
Projektet har til formål at sætte fokus på god kommunikation med patienter og styrke personalets kompetencer til at håndtere vrede og frustrerede patienter og pårørende

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Afdeling for Vækst og Reproduktion
​Projektleder: Tina Tronier og Linda Svenstrup Munk​"Tid til skanning - skanning til tiden"
​Projektet har til formål at forbedre forløbet for gravide basispatienter på 4002 

​Status: Afsluttet 2012
​Sted: Obstetrisk Afdeling 4001
​Projektleder: Rikke Nue Møller​

​​

Se forbedringsp​rojekter 2013​​

Redaktør