Forbedring og kvalitetsarbejde i Juliane Marie Centret

​​I Juliane Marie Centret er det en gennemgående værdi at forbedre og udvikle nye processer løbende. Vi ønsker at stille skarpt på det, der skaber værdi for patienterne.​​

JMC's forbedringspolitikFor at opnå forbedringer af den faglige og patientoplevede kvalitet fokuserer vi på muligheder snarere end begrænsninger.  Kvalitets- og udviklingsarbejdet er forankret i klinikkernes hverdag. Derfor arbejder de enkelte klinikker med prioriterede indsatsområder valgt ud fra en vurdering af faglig relevans, og det der skaber mest værdi for patienterne.

Alle værdierne og arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed og udvikling er forandret i centrets Forbedringspolitik.​ 

Lean-principperne anvendes som den primære metode til at forbedre. De sætter fokus på kvalitetsudvikling, patientsikkerhed, hensigtsmæssige arbejdsprocesser, effektivitet og kommunikation. Læs hele Forbedringspolitikken.​

Tavleledelse og driftsm​​ålsstyri​​ng Tablemøde i BørneUngeKlinikken

Vi arbejder målrettet med at implementere tavleledelse og driftsmålsstyring i klinikkerne i JMC. I denne lille film kan du se et eksempel på et tavlemøde i BørneUngeKlinikken.

Forbedringsprojekter

JMC arbejder målrettet med forbedring i hverdagen og større projekter. Se eksempler af forbedringsprojekterne her:

Kvalitetsorganisation

Juiane Marie Centrets Kvalitetsudvalg er sammensat af de tværfaglige teams af kvalitetsansvarlige fra JMC's klinikker samt JMC's centerledelse og kvalitetskoordinatorer. Læs mere om JMC's kvalitetsorganisation.

Patientidentifikat​ion - et undervisningsmateriale

Et undervisningsmateriale udviklet af Børneonkologisk Afdeling med støtte fra Trygfonden.​ Se undervisningsmaterialet her.

Redaktør