Transkønnethed og kønsidentitetsforhold

​​​


Transkønnethed og kønsidentitetsforhold

Gynækologisk Klinik behandler transkønnede og patienter med behov for bl.a. hormonbehandling i forbindelse med kønsidentitetsforhold.

Behandling sker i tæt samarbejde med Center for Kønsidentitet, Sexologisk Klinik, Plastikkirurgisk Klinik og  Klinik for Vækst og Reproduktion.

Rigshospitalet har i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning på området højt specialiseret funktion for behandling af patienter med ønske om kønsskifte.

Behandlingen i de fire klinikker følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, samt de internationale retningslinjer i henhold til WPATH's (World Professional Association for Transgender Health) Standards of Care.  

Forløbet

Når en person har ønske om at leve som det modsatte køn og/eller har ønske om kønsskifte, henvises han/hun i første omgang til Sexologisk Klinik, som står for udredning og observation. Efter observationsforløbet henvises personen til behandling med kønshormoner på Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet, hvor også efterfølgende kontroller vil foregå. 

Når hormonbehandlingen er godt i gang og indstillet, kan den videre kontrol af hormonbehandlingen evt. overgå til Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital eller Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Hormonbehandling - Mand til kvinde

Behandlingen består i at give kvindelige kønshormoner (østradiol) og evt. anti-mandlige hormoner.  Dosis og type af hormon afhænger af den enkelte person, idet højde, vægt, sygdomme og livsstil spiller en rolle. Behandlingen kontrolleres ved kliniske kontroller og blodprøvekontrol. I begyndelsen ca. hver 4. måned. Senere med 1 års mellemrum. 

Hormonbehandling - Kvinde til mand 

Behandlingen består i at give mandlige kønshormoner (testosteron). Dosis og type af hormonpræparat afhænger af den enkelte person, idet højde, vægt, sygdomme og livsstil spiller en rolle. Behandlingen kontrolleres ved kliniske kontroller og blodprøvekontrol. I starten ca. hver 4. måned. Senere med 1 års mellemrum.

Ønsker patienten i forbindelse med sit kønsskifte af få fjernet brysterne – en "top-operation" -, er det Sexologisk Klinik, der henviser til Plastikkirurgisk Afdeling.  Dette foregår normalt samtidig med henvisning til hormonbehandling. 

Tilladelse til kønsskifte

Hvis du vil ansøge om kønsskifte, skal du henvises til Sexologisk Klinik. Efter et observationsforløb, hvor du lever, som det ønskede køn, tager Sexologisk Klinik stilling til, om du kan indstilles til operativt kønsskifte. Indstilling sendes til Sundhedsstyrelsen, hvor du også selv skal ansøge om tilladelse. Når du har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, kan vi planlægge kastration og kønsskifteoperationen i fællesskab. 

Kønsskifteoperation - Kvinde til mand

Livmoder og æggestokke samt eventuelt skeden fjernes ved en kikkertoperation på Gynækologisk Klinik. Du indlægges dagen før eller samme dag, og udskrives senest dagen efter.

Som noget nyt tilbyder Gynækologisk Klinik, at du kan få fjernet både livmoder, æggestokke og skeden i een og samme operation ved hjælp af robotassisteret kikkertoperation. 


​Som noget nyt tilbyder Gynækologisk Klinik, at du kan få fjernet både livmoder, æggestokke og skeden i een og samme operation ved hjælp af robotassisteret kikkertoperation.​


Plastikkirurgi

Hvis du skal have fjernet bryster, bliver du henvist til Plastikkirurgisk Klinik, oftest samtidig med, at du bliver henvist til hormonbehandling. 

Efter kastration kan du blive henvist til  Plastikkirurgisk Klinik og få foretaget videre plastikkirurgiske indgreb med henblik på at få skabt en penis.

Kønsskifteoperation - Mand til kvinde

Kønsskifteoperationen foregår på Plastikkirurgisk Afdeling. Penis og testikler fjernes, og der skabes kvindeligt lignende ydre kønsorganer. 

Ændring af CPR-nummer/juridisk kønsskifte

Økonomi - og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende er fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet.

Redaktør