Patientkoordinatorer

​​

Gynækologisk klinik har to patientkoordinatorer, som er erfarne sygeplejersker inden for gynækologi og kræftbehandling.​

Er du patient og henvist på mistanke om kræft i underlivet, planlægger og koordinerer vi dit forløb.

Henvisning

Når vi har modtaget din henvisning vil du indenfor 3 hverdage blive ringet op af gynækologisk visitation ang. første mødetid, som vil finde sted senest 6 hverdage fra henvisningen er modtaget. Læs mere om gynækologisk visitation

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vil du få information om det videre planlagte forløb med datoer for undersøgelser og evt. operation.

Vi tilstræber, at du som patient sammen med dine pårørende oplever et veltilrettelagt behandlings- og plejeforløb - lige fra forundersøgelse til operation og efterfølgende kontrol.

Kontakt

Vi kan kontaktes på nedenstående nummer ved spørgsmål om patientforløb, henvisning og tiden før og efter operation.
 
​​​​


Dorthe Schmidt
Patientkoordinator
Pernille Mia Strarup 
Patientkoordinator
​Tlf: 35450409 - mandag til fredag kl. 09-14​

Gynækologisk visitation​​

Gitte Bülow og Lisa Nowak
Telefon: 3545 4486 - hverdage 09.00 - 14.00
Fax: 3545 4498 

I Gynækologisk visitation sidder en sygeplejerske, en kontormedarbejder og en lægesekretær, der modtager alle patienthenvisninger. 

Alle patienter får brev med tid til forundersøgelse, så hurtigt det er muligt - inden for ventetidsgarantien.
 
Er du patient og henvist på mistanke om kræft, planlægger vi dit forløb inden for seks dage. Ved forundersøgelsen vil du få information om det planlagte forløb med datoer for undersøgelse(r) 
og evt. operation.

Redaktør