Personale og medarbejderudvalg

​​​​

I Gynækologisk Klinik er vi 120 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper: ca. 60 sygeplejersker, 40 læger og 11 lægesekretærer samt  10 medarbejdere med anden faglig baggrund. 

Klinikken er organiseret med en afdelingsledelse, tre teamledelser, en ledende lægesekretær og tre faglige teamledere. Læs mere om ledelsen på Gynækologisk Klinik

På tværs af klinikken har vi etableret arbejds- og ansvarsområder, herunder arbejdsmiljø, kvalitets- og patientsikkerhed og et lokalt Medarbejderudvalg.

Rigshospitalet har en stor undervisnings- og uddannelsesforpligtelse, og derfor har vi i Gynækologisk Klinik flere studerende, elever og læger under uddannelse til speciallæger. ​Læs mere om uddannelse i Gynækologisk Klinik


Medarbejderudvalg

Gynækologisk Kliniks medarbejderudvalg består af følgende medarbejdere: 

  •  arbejdsmiljørepræsentant, sygeplejerske Malene Pedersen
  •  arbejdsmiljørepræsentant, sygeplejerske Agnete Fyhrie
  •  arbejdsmiljørepræsentant, læge Signe Frahm Bjørn,
  •  tillidsrepræsentant, sygeplejerske Dorte Smith Hansen
  •  lægesekretær Gunvor Leth Dannesø
  •  Ledende overlæge Lene Lundvall
  •  Ledende oversygeplejerske Charlotte Strømberg

MED-udvalget mødes hver anden måned samt ad hoc. På møderne drøftes og behandles bl.a. forhold, der vedrører trivsel, drift, rammer og værdier for den samlede klinik.


Redaktør