Faglige teams

​I Gynækologisk Klinik er vi organiseret i faglige teams, som hver især har specialiseret sig i et afgrænset område inden for gynækologien.​​ Det betyder, at de læger og sygeplejersker, du møder, har stor erfaring med den specifikke sygdomsgruppe.

​​​​​​​​​​​​​​

​​Endometriose team

Endometrioseteamet består af 5 speciallæger og 7 sygeplejersker samt en koordinator med særlig erfaring i og viden om endometriose.  Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet, primært: Fertilitetsklinikken, Røntgenafdelingen, Urologisk Klinik og Mave-tarmkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Som patient vil du møde endometriose-teamet både i ambulatoriet, i sengeafdelingen og på operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. Endometrioseteamet udfører stort set alle operationer laparoskopisk  enten som konventionel kikkertkirurgi eller via robotkirurgi. 

Overlæger: Tórur Dalsgaard, Dorthe Hartwell, Signe Perlman og Kristin Røssaak
Afdelingslæger: Abelone Sakse og Maria Havemann
Sygeplejersker med specialviden om endometriose: Helle Ring, Ditte Bjerno Nielsen, Sussi Wennerstrøm, Tine Godskesen Pedersen, Camilla Vilhelmsen og Diana Falling Christensen.​

Benignt team

Benignt team består af en professor, 5 speciallæger og sygeplejersker med særlig erfaring i og viden om almen gynækologi. Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet.

Du vil som patient møde teamet både i ambulatoriet, i sengeafdelingen og på operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. Teamet udfører hovedparten af operationerne som kikkertkirurgi. Åben kirurgi udføres ved indikation herfor.

Professor: Øjvind Lidegaard
Overlæger: Lars Schouenborg, Anette Tønnes Pedersen, Malene Hilden, Eva Dreisler
Afdelingslæge: Carsten Fagö-Olsen


Gynækologisk-onkologisk team

Gynækologisk-onkologisk team består af en række højt specialiserede læger, der er dedikerede til behandling af kvinder med gynækologisk cancer. Teamet har et tæt samarbejde med andre afdelinger på Rigshospitalet: Bl.a. Center for Kræft og Organsygdomme/Onkologisk Klinik og Radioterapi-klinikken, Mave-tarmkirurgisk Klinik, Urologisk Klinik og Plastikkirurgisk Klinik.  

Du vil møde medarbejdere fra gynækologisk- onkologisk team som kræftpatient både i ambulatoriet, i sengeafdelingen og på  operationsgangen i et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb. 

Teamet udfører stort set alle former for gynækologiske canceroperationer, og alle kirurger er eksperter på området. Centret er certificeret som europæisk ekspertcenter inden for gynækologisk cancer. Canceroperationer udføres enten som åben kirurgi eller som laparoskopisk kirurgi enten i form af konventionel kikkertkirurgi eller robotkirurgi.


 

Endokrinologisk team

Endokrinologisk team består af 3 speciallæger og sygeplejersker. Teamet er et samarbejde mellem Fertilitetsklinikken og Gynækologisk Klinik. En speciallæge er ansat i Fertilitetsklinikken og en speciallæge i Gynækologisk Klinik. En speciallæge fra endometrioseteamet har særligt funktionsområde inden for transseksualisme.

Overlæge: Anette Tønnes Pedersen, Malene Hilden og Signe Perlman

Transseksualisme: Overlæge Dorthe Hartwell, overlæge Malene Hilden og afdelingslæge Abelone Sakse.​


Kvalitetsteam

Kvalitetsteamet på Gynækologisk Klinik består af overlæge Vibeke Zobbe, afdelingssygeplejerske Helle Ingvordsen og assisterende afdelingssygeplejerske Charlotte Ejsing. Kvalitetsteamet sørger for, at klinikkens kvalitetsmål bliver opfyldt. Der er hængt tavler op i afdelingen med kvalitetsmål, hvor alle kan følge med i teamets arbejde og kvalitetsmålinger i klinikken. I øjeblikket arbejder teamet med et projekt (Gennembrudsklinik), hvor specifikke delmål for kvalitet bliver undersøgt nærmere, herunder særligt:

  • Optimering af medicinordinationer
  • Optimering af gynækologiske/onkologiske konferencer 
  • Fokus på minimering af infektioner
​​

Redaktør