Patientforløbsbeskrivelse for vulvacancer

​​

Patientforløbsbeskrivelsen er i udgangspunktet målrettet henvisende læger, men kan læses af alle. 

Henvisning/visitation 

Når en kvinde får stillet diagnosen vulva cancer via vævsprøver (biopsi) hos en speciallæge i gynækologi enten i privat praksis eller på et offentligt hospital, skal kvinden henvises til visitationen på Gynækologisk Klinik: Telefon 35 4544 86, fax 3545 44 98 

Optageområde

Rigshospitalet behandler patienter fra optageområderne Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark samt patienter, der vælger Rigshospitalet, som led i det frie sygehusvalg. 

Frit sygehusvalg

Alle kvinder med kræft i underlivet har frit sygehusvalg, og kan vælge at blive behandlet på Rigshospitalet.

Visitation inden for 1 hverdag 

Vi visiterer alle henvisninger inden for én hverdag. Efter visitationen bliver patienten indkaldt til den første undersøgelse i gynækologisk ambulatorium.

Behandlingsplan

Ved visitationen sørger vi for at booke tider til evt. supplerende udredende undersøgelser. Vi reserverer også en operationstid, således at der foreligger en samlet behandlingsplan, når patienten kommer til 1. undersøgelse. 

Spørgeskema

Patienten får tilsendt et spørgeskema om tidligere sygdomme, nuværende symptomer, nuværende medicinforbrug samt livsstilsfaktorer. Dette spørgeskema bruger vi som udgangspunkt for at skrive journalen. 

Første besøg i ambulatoriet 4004 

Ved det første besøg i vores ambulatorium skriver speciallægen journal med udgangspunkt i en samtale om spørgeskemaet. Lægen foretager en gynækologisk undersøgelse og tager eventuelt supplerende biopsier (vævsprøver). 

Patienten vil blive informeret om det forventede forløb. Hvis vi er i tvivl om behandlingsmulighederne, kan patienten blive indlagt på gynækologisk afsnit 5031 med henblik på gynækologisk undersøgelse, cystoskopi (eftersyn af blæren) og eventuelt anoskopi (eftersyn af endetarmen) i fuld bedøvelse. 

Patienten vil få svar på alle spørgsmål og blive informeret om indlæggelsen, evt. scanninger, bedøvelse og operation både skriftligt og mundtligt. 

Behandling

Læs mere om operationsforløbet.​ Her er også anført sygemelding og bivirkninger

Opfølgning 

Efter operationen tilbydes kontrol i gynækologisk ambulatorium hver 4.-6 måned i to år, herefter tilbagehenvises man til årlig livslang kontrol hos egen læge. Hvis der er givet strålebehandling og /eller kemoterapi, foregår kontrollen i Center for Kræft og Organsygdomme (onkologisk afdeling). 

Redaktør