Behandlingsforløb for livmoderhalskræft

Patient taler med personale fra Gynækologisk Klinik
Her kan du læse, hvad der helt konkret sker efter, at lægen har henvist en patient for mistanke om livmoderhalskræft (Cancer Cervicis Uteri). 

Optageområder og frit sygehusvalg

Rigshospitalet behandler kvinder fra Region Hovedstaden samt kvinder, der vælger Rigshospitalet som led i det frie sygehusvalg. Desuden har Rigshospitalet landsfunktion for fertilitetsbevarende operation for livmoderhalskræft (trachelektomi). 

1. Henvisning/visitation

Henvisning fra speciallæge i gynækologi
Hvis en kvinde har fået stillet diagnosen livmoderhalskræft via vævsprøver (biopsi) hos en speciallæge i gynækologi enten i praksis eller på sygehus, kan kvinden henvises til Gynækologisk Klinik afdeling 5031. 

Visitation inden for 1 døgn
Vi visiterer alle henvisninger inden for 1 døgn. Efter visitationen bliver kvinden indkaldt til den første undersøgelse. Ved visitationen sørger vi for at booke tider til de supplerende udredende undersøgelser, så alt er klart, når du kommer til 1. undersøgelse. 

2. Undersøgelse

Første undersøgelse i ambulatoriet 4004
Den første undersøgelse sker inden for seks dage efter, at vi har modtaget en henvisning. Ved denne undersøgelse skriver lægen journalen, og kvinden informeres om det forventede forløb. 

Kvinden kan få svar på alle relevante spørgsmål og vil blive informeret både skriftligt og mundtligt om  indlæggelse, bedøvelse og operation. 

HUSK 
Det er altid en god ide at skrive alle spørgsmål ned, inden du kommer til første undersøgelse. Så glemmer du ikke noget.

PET/CT-scanning af hele kroppen: 
Alle kvinder med livmoderhalskræft får som udgangspunkt lavet 2 undersøgelser: 

  • En PET/CT-skanning af hele kroppen
  • En gynækologisk undersøgelse i fuld bedøvelse

PET/CT-scanningen foregår uden indlæggelse (dvs. ambulant), mens den gynækologiske undersøgelse kræver, at kvinden er indlagt en dag.

De to undersøgelser samt evt. andre prøver danner basis for vurderingen af sygdommens udbredelse og dermed videre behandling. 

Vi planlægger behandlingen samme dag, som den gynækologiske undersøgelse er afsluttet og kvinden får besked med hjem.

3. Behandlingen

Hvis sygdomme ikke er så udbredt (i tidlige stadier)  er behandlingen kirurgisk dvs. operation.

Hvis sygdommen er mere udbredt (senere stadier) består behandlingen af stråler og kemoterapi på Onkologisk Afdeling. 

Operation
Hvis kvinden skal opereres, foretages oftest en radikal fjernelse af livmoderen (radikal hysterektomi). I udvalgte tidlige stadier kan man nøjes med en lokal fjernelse af livmoderhalsen (kegleoperation eller trakelektomi), eventuelt suppleret med lymfeknudefjernelse. ​

Radikal hysterektomi
En "radikal" fjernelse af livmoderen betyder, at der foruden livmoderen bliver fjernet væv til siderne for livmoderen samt lymfeknuder. 

Operationen foretages i fuld bedøvelse. Formålet er derfor at fjerne livmoderen med alle kræftcellerne samt tilhørende lymfeknuder. Læs mere om operationsforløbet.

Efter operationen undersøges vævet mikroskopisk  for at fastlægge, om sygdommen har spredt sig til fx. lymfeknuderne. Ud fra den mikroskopiske undersøgelse kan man også afgøre om  en efterbehandling er nødvendig, dvs. strålebehandling/kemoterapi

Når mikroskopisvaret på livmoderen og lymfeknuderne foreligger (efter udskrivelsen), vil det blive besluttet, om der er behov for efterbehandling. Svaret foreligger 1-2 uger efter operationen. 

4. Efter udskrivelsen

Sygemelding og hjælp
Kvinden bliver oftest sygemeldt i 4-6 uger. Der vil normalt ikke være behov for yderligere sygemelding eller andre foranstaltninger (fx. hjemmehjælp, rengøring) efter operationen. 

Kontrol hos egen læge
Kvinden skal besøge egen læge ca.  10 dage efter operationen.  Lægen fjerner metalklemmerne i såret. 

Eftervirkninger
Det er normalt at have lidt udflåd/blødning i et par uger efter operationen. 

Anbefalinger
Vi anbefaler, at kvinden brugerstøttestrømper op til 4-6 uger efter operationen for at hindre at benene hæver op,  og at der kommer blodpropper. Samleje bør undgås i 6-8 uger efter operationen. 

Motion og bevægelse
I de første 4 uger efter operationen må kvinden ikke løfte tunge ting (mere end 10 kg) eller dyrke hård sport som badminton, tennis og lignende. Kvinden må gerne bevæge sig, løbe, cykle og gå​ når hun føler sig rask. Når såret er lægt, og blødning fra skeden er ophørt, må kvinden svømme igen. 


Redaktør