Behandlingsforløb for æggestokkræft

Patient taler med personale fra Gynækologisk Klinik

​​​

​Her kan du læse, hvad der helt præcis ​sker - trin for trin - når lægen har henvist en patient for mistanke om æggestokkekræft (Ovarie-cancer). 

Optageområde - og frit sygehusvalg

Rigshospitalet behandler kvinder fra hele Region Hovedstaden samt de kvinder, der vælger Rigshospitalet som led i det frie sygehusvalg. 


1. Henvisning/visitation 

Behandlingsforløbet starter med en henvisning fra egen læge, praktiserende gynækolog eller anden sygehusafdeling, når der er mistanke om æggestokkræft. De patienter, der er alment påvirkede af deres sygdom, kan blive indlagt på Gynækologisk Klinik, afdeling 5031. 

V
isitation inden for 1 døgn 
Vi visiterer alle henvisninger inden for 1 døgn. Efter visitationen bliver patienten indkaldt til den første undersøgelse. Ved visitationen sørger vi for at booke tider til de supplerende udredende undersøgelser, så alt er klart, når patienten kommer til 1. undersøgelse. 

2. Undersøgelser 

De første undersøgelser foregår i ambulatoriet 4004 i forbindelse med en samtale med lægen. Det sker inden for seks dage efter, at vi har modtaget henvisningen. Ved denne samtale og undersøgelse skriver lægen journalen, og patienten informeres om det forventede forløb. Patienten kan få svar på alle relevante spørgsmål og vil blive informeret både skriftligt og mundtligt om indlæggelse, bedøvelse og operation. 

HUSK
Det er altid en god ide at skrive sine spørgsmål ned, inden man kommer til første undersøgelse. Så glemmer man ikke noget. 


Ultralydsundersøgelse 
Ved den første undersøgelse laver vi en ultralydsundersøgelse. En del patienter har allerede fået den foretaget af henvisende læge. 


Blodprøven CA125
Vi tager en blodprøve for at undersøge om mistanke om æggestokkekræft kan styrkes. Hvis værdien af blodprøven CA125 er forhøjet, styrkes mistanken. Den kan dog også være forhøjet ved andre tilstande, så diagnosen kan ikke bekræftes eller afkræftes alene ved den. 


PET/CT-scanning af hele kroppen 
Hvis mistanken om æggestokkekræft er blevet styrket ved ultralydsundersøgelsen og CA-125, foretages en PET/CT-scanning. PET/CT-scanningen ambulant. 


3. Vurdering

Hvis mistanken om æggestokkekræft er blevet styrket ved ultralydsundersøgelsen og CA-125, foretages en PET/CT-scanning. PET/CT-scanningen foregår ambulant.Undersøgelserne danner basis for en vurdering af, hvor udbredt din sygdom er, og dermed hvilken behandling du skal have. Svaret på PET/CT-skanningen foreligger 3-6 dage efter skanningen​.

4. Behandling 

Behandlingen af kræft i æggestokken er en kombination af operation og kemeterapi. Om du skal starte med operation eller ved kemoterapi afhænger af sygdommens udbredning. ​ 

Operation
 
Foregår på Gynækologisk afdeling på Rigshospitalet. Operationen foretages i fuld bedøvelse gennem en åbning af bugvæggen på langs. 

Hvis der ikke er taget vævsprøver tidligere, vil man under operationen foretage mikroskopi af væv fra æggestokken for at be eller afkræfte , om det drejer sig om kræft i æggestok. Bekræftes diagnosen fjernes æggestokke, æggeledere, livmoder, 'fedtforklædet' ved tarmene og eventuelt lymfeknuderne i underlivet og langs hovedpulsåren, samt evt blindtarmen. 

Formålet med operationen er at fjerne alt synligt kræftvæv. Hvis kræften har spredt sig til andre organer, kan det derfor være nødvendigt at fjerne disse. Det kan være nødvendigt at fjerne et stykke tarm, og evt anlægge en stomi, som senere evt. kan lægges tilbage, men hos nogle vil være permanent.  Læs mere om operationsforløbet.

Efter operationen undersøger vi vævet mikroskopisk for at fastlægge, hvor meget sygdommen har spredt sig. Ud fra den mikroskopiske undersøgelse kan man også afgøre, om en efterbehandling i form af kemoterapier nødvendig.

5. Efter udskrivelsen 

Sygemelding og hjælp 
Patienten bliver oftest sygemeldt i 4-6 uger. Der vil normalt ikke være behov for yderligere sygemelding eller andre foranstaltninger (f.eks. hjemmehjælp eller rengøringshjælp) efter operationen. 

Kontrol hos egen læge 
Kvinden skal besøge egen læge ca. 10 dage efter operationen, for at få fjernet metalklemmerne i såret. 

Eftervirkninger 
Det er normalt at have lidt udflåd/blødning fra skeden i et par uger efter operationen. 

Anbefalinger 
Vi anbefaler, at kvinden behandles med blodfortyndende medicin i 4 uger efter operationen for at forebygge mod blodpropper. Det er bedst at vente med samleje i op til 3 uger efter operationen. 

Motion og bevægelse 
I de første 4 uger efter operationen må kvinden ikke løfte tunge ting (mere end 10 kg) eller dyrke hård sport som badminton, tennis og lignende. Kvinden må gerne bevæge sig, løbe, cykle og gå, når hun føler sig rask. Når såret er lægt, og blødning fra skeden er ophørt, må kvinden svømme igen. 

Kemoterapi

Foregår på Onkologisk afdeling på Rigshos​pitalet, Herlev eller Roskilde, afhængig af hvor man bor. Henvisningen til onkologisk afdeling sendes umiddelbart efter operationen.

Man starter typisk på kemoterapi 2-4 uger efter operationen.
Redaktør