Lean-projekter i Gynækologisk Afdeling

Sammensætning af ord om udvikling og innovation

​​Gynækologisk Afdeling har siden 2007 iværksat en lang række LEAN-tiltag med henblik på effektivisering og bedre patientbehandling. 

​Eksempler på projekter


Prøvesvar
Et af de nye tiltag, der blev vedtaget i forbindelse med Lean, var, at prøvesvar skal forblive i ambulatoriet. I det store hele fungerer dette godt, men hen over sommeren vil der nogle gange gå flere uger imellem lægerne kommer i ambulatoriet. Alle læger tilskyndes til at tjekke postkasser på 4004, således at patienterne ikke skal vente for længe på svar. Alle faste ambulatorielæger har en kasse på kontoret. Ligeledes blev det besluttet, at benigne patienter, som ikke overholder deres kontroller, skal afsluttes. Forløb kan genåbnes igen indenfor 3 måneder, hvis det er nødvendigt. Efter sommerferien, fra uge 35, skal operationsdag bookes i ambulatoriet sammen med patienten. Visitationen udskriver mødeindkaldelsen, som patienten får med hjem samme dag. Tovholdere på projektet er Helle Ring-Knudsen og Jens Jørgen Kjer.


Pakkeforløb til komplekse endometriosepatienter
Endometrioseteamet får henvist flere og flere patienter med avanceret multifokal endometriose, som kræver udredning med MR-scanning, renografi m.m., præoperativ vurdering ved andre specialer samt koordination af operation med læger fra andre specialer. Vi har hidtil ikke haft et fast system for, hvordan dette koordineres, og hvordan kommunikation og svar til patienterne sikres. Det har været den enkelte læge, som har været tovholder. Det har resulteret i meget lange behandlingsforløb for patienterne samt stor arbejdsbyrde med meget spildtid for læger, sygeplejersker og sekretærer. Gynækologisk Afdeling har derfor besluttet at køre et LEAN projekt for at etablere ”pakkeforløb” for komplekse endometriosepatienter. Målet er at få foretaget præoperative undersøgelser og operation indenfor 2 måneder efter henvisningen. 

Tovholdere på projektet er Helle Ring-Knudsen og Dorthe Hartwell. Evt. spørgsmål kan rettes til tovholderne.


Redaktør