Kvalitetsarbejde og patientsikkerhed

Billede af strategitavle

​​​​​​​​​​​​​​​​

Alle medarbejdere er involveret i den daglige kvalitetsindsats for at optimere patienternes behandlingsforløb. Som ansvarlige for kvalitetsarbejdet er udpeget en koordinerende sygeplejerske  og overlæge Vibeke Zobbe.​​

Undersøgelser

I afdelingen har vi, som gennembrudsafdeling, valgt at følge kvalitetsudviklingen på udvalgte områder
 
Over en kortere periode. I 2010-2011 undersøgte vi således:
  • Patientmedicinering og dokumentation heraf (EPM)
  • Dokumentation for afholdte multidisciplinære konferencer (MDT)
  • Antallet og sværhedsgraden af postoperative komplikationer (kun dataindsamling - resultatet viser samlet komplikationsrate på 4,5 %, hvilket er bedre end tilsvarende internationalt niveau)

 
I 2012-2013 har vi søgt at optimere patientforløbet for kvinder henvist til operation for æggestokkekræft ved at:

  • Implementere indtastning i DGCD-sygeplejedatabasen (Dansk Gynækologisk Cancer Database) på patienter, som er opereret for æggestokkræft
  • Kontakte patienter, som er opereret for æggestokkræft 2 uger efter udskrivelse, telefonisk mhp. sygeplejefaglig opfølgning
  • Forsøge at få foretaget PET/CT scanning (røntgenundersøgelse) inden første lægekonsultation på udvalgte patienter.

Resultater

Alle resultater ophænges på white board på gangen på gynækologisk afdeling, således at både patienter, pårørende og personale løbende kan holdes informeret.
På alle indsatsområder har vi oplevet en klar kvalitetsforbedring.
​​


Redaktør