Arbejdsmiljø

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Organisering af arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er et fælles ansvar, og i Gynækologisk Afdeling har vi stort fokus på at skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø for alle. Vi arbejder målrettet med og løser de problemstillinger, der opstår i hverdagen. 

Alle afsnit har en arbejdsmiljøgruppe, der er ansvarlig for dette arbejde. Her kan du finde navne og kontaktoplysninger på de lokale arbejdsmiljørepræsentanter.

Værdigrundlag for afdelingens arbejdsmiljø

Det er afdelingens vision at være en god og eftertragtet arbejdsplads for alle medarbejdere. Vores arbejdsmiljø har stor betydning for vores trivsel og afspejler sig også i mødet med vores patienter. Vi har derfor et fælles værdigrundlag for vores arbejdsmiljø, som vi arbejder ud fra.

Med åbenhed som den bærende værdi for alt stræber vi efter, at vores arbejdsmiljø er kendetegnet ved gensidig respekt, god omgangstone, hjælpsomhed og anerkendelse.

Vi ønsker en god kommunikation og samarbejde på tværs af faggrænser og tillid til hinandens faglige kompetencer og arbejder bl.a. med det gennem afdelingens tværfaglige teams.​


​​​​
Redaktør