Ofte stillede spørgsmål om skanning

​De fleste graviditeter forløber helt som forventet og afsluttes med, at kvinden føder et velskabt barn. Vi ved dog, at ca. 2 % fødes med et mindre eller større handicap eller kromosomfejl. Ved skanning med ultralyd er det muligt at finde mange af de alvorlige misdannelser og en del af de mindre betydningsfulde.

Se hyppigt stillede spørgsmål om ultralydskanning​


Ultralyd er lydbølger med så høj frekvens, at de ikke kan høres af det menneskelige øre. Man kan heller ikke mærke lydbølgerne. Lydbølgerne reflekteres af det væv de rammer, og ved hjælp af avanceret udstyr dannes et billede på skærmen. 
Ultralydskanning af fostre kalder vi diagnostisk ultralyd.


Nej, ultralydsskanning af gravide har været anvendt siden midten af 1960´erne, og der er aldrig fundet tegn på skadelige virkninger - hverken hos fostret eller den gravide.


Undersøgelsen foregår i afsnit 4002 (opgang 4, stueetagen). Du skal henvende dig i receptionen, så vi ved, at du er ankommet. Husk at medbringe dit sundhedskort og din vandrejournal.


I receptionen møder du SOSU-assistenten, når du ankommer. Størstedelen af skanningerne – d.v.s. både 1. trimester-skanningen og 2. trimester-skanningen og skanning af fostrets vækst - udføres af specialuddannede jordemødre og sygeplejersker. 

Somme tider kan det være nødvendigt at bede en kollega om at kigge med under undersøgelsen for at opnå så korrekt tolkning af et et billede som muligt. At man beder en kollega deltage i undersøgelsen, betyder ikke, at der er tegn på, at der er noget galt. Oftest er det blot, fordi undersøgelsen er teknisk vanskelig.

Da Rigshospitalet er et undervisnings- og forskningshospital, vil der ofte være en ekstra sundhedsfaglig person til stede under undersøgelsen, fx en læge-, jordemoder- eller sygeplejerskestuderende. 

Nogle skanninger foretages udelukkende af læger/føtalmedicinere. Det er skanninger på særlig indikation - fx skanninger af fostrets hjerte. Lægerne følger også nogle patienter gennem hele graviditeten.   
Det er klinikkens læger, der foretager undersøgelser som moderkageprøver og fostervandsprøver og de mere avancerede opgaver som blodtransfusioner til fostre.


Der er ingen særlige forberedelser, men det kan være en god idé at tømme blæren inden undersøgelsen. 


Undersøgelsen forgår på maveskindet, men af og til er det nødvendigt at skanne gennem skeden, især tidligt i graviditeten, eller hvis særlige forhold skal belyses, f.eks. moderkagens placering i forhold til livmoderhalsen. Der er ingen smerter forbundet ​med undersøgelsen. 


Undersøgelsen og forklaring af svaret varer samlet ca. en halv time, men det er klogt at sætte en time af til besøget, da der kan være ventetid.


Det kræver ro og koncentration at skanne. Du er velkommen til at tage én voksen med til undersøgelsen, men ingen børn.  


Du kan få et billede af fosteret, hvis fosteret ligger, så det er muligt at tage et billede. Du bedes venligst gøre opmærksom på, at du ønsker billede ved undersøgelsens start, så undersøgeren kan være opmærksom på et evt. godt motiv undervejs. 


Ved undersøgelsen kan der opstå mistanke om noget unormalt. Det medfører altid ekstra kontrol, således at man enten kan be- eller afkræfte mistanken. I sjældne tilfælde finder vi mere eller mindre alvorlige misdannelser hos fosteret. En speciallæge (føtalmediciner) vil foretage en fornyet skanning og grundigt orientere den gravide om problemet, behandlingsmuligheder og eventuelle konsekvenser.


Alle misdannelser og udviklingsfejl kan ikke ses ved en skanning. Men hvis skanningen vurderes som normal, vil det kun være ganske få fostre, der alligevel er syge.


​Ved 1. trimester-skanningen ser man på nakkefoldens tykkelse, men kromosomfejl kan kun fastslås med sikkerhed ved at undersøge udtaget fostervand eller moderkagevæv. Ved nakkefoldskanning undersøger vi, om fostret har en øget risiko for Down syndrom (en kromosomfejl). Hvis nakkefolden er forstørret får den gravide tilbudt en moderkageprøve eller fostervandsprøve.Redaktør