Fosterterapi

Klinik for Graviditet og fostermedicin (Graviditet og fostermedicin, klinik 4002) på Rigshospitalet tilbyder en lang række højt specialiserede tilbud inden for invasiv behandling af fostre under graviditeten - også kaldet fosterterapi. Fosterterapeutiske indgreb foregår som det eneste sted i Danmark på Rigshospitalets Klinik for Graviditet og fostermedicin.

Rigshospitalets ekspertise på området omfatter bl.a: 

  1. Laserbehandling ved tvillingetransfusionssyndrom (TTTS)
  2. Intrauterine transfusioner
  3. Intrauterine shunt anlæggelser – lunger og urinblærer 
  4. Selektiv føticidium ved komplicerede monochoriske tvillinger (cord occlusion og intrafetal laser)
  5. Radiofrekvens ablation af sjældne tilstande ( TRAP – føtale tumorer)
  6. Reduktion af flerfoldsgraviditeter

Alle indgreb udføres af Rigshospitalets invasive team, som består af specialister fra Klinik for Graviditet og fostermedicin. Nedenfor kan du læse mere om hvert indgreb. 

Laserbehandling ved tvillingetransfusionssyndrom (TTTS)

Laserbehandling ved tvillingetransfusionssygdom (TTTS) er en behandling, der udføres ved monochoriske tvillingegraviditeter, dvs. hvor enæggede tvillingefostre har en fælles moderkage, og hvor der er ubalance imellem fostrenes blodfordeling. Tilstanden opdages typisk i 16.–22. uge og er alvorlig og kræver ofte hurtig behandling. Hvis tilstanden ikke behandles, kan den ene eller begge tvillinger dø, og risikoen for hjerneskade er betydelig.

Behandlingen består i, at man i lokalbedøvelse via et millimeter tyndt kikkertinstrument går ind igennem livmoderen og brænder de fælles blodkar i moderkagen over med laserlys. 

Rigshospitalet har tilbudt denne behandling i mere end 20 år og gennemfører årligt 10-15 laserbehandlinger.

Intrauterine transfusioner

Intrauterine transfusioner er et indgreb, der udføres, hvis et foster viser tegn på svær blodmangel. Årsagen er typisk, at moderens blodtypeantistoffer angriber barnets røde blodlegemer. Når et foster skal have blodtransfusion, foregår det ved, at man indfører en ultratynd nål i fostrets blodkar vejledt af ultralydsskanning. Gennem nålen får fostret blod på samme måde som ved en almindelig blodtransfusion. 

Rigshospitalet gennemfører årligt 20-30 antal intrauterine transfusioner med en overlevelse på tæt på 100% for disse indgreb.

Intrauterine shunts

Intrauterine shunt indlæggelse er en behandling, man udfører, hvis fostret opsamler væske i forskellige hulrum, hvor der ikke skal være væske, da det hinder organernes udvikling og modning. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at føre væsken i hulrummet væk, og dette gøres ved at indsætte en shunt mellem væskesamlingen og fostervandet rundt om barnet. Efter fødslen fjernes denne shunt, og barnet har ingen mén heraf.

Rigshospitalet gennemfører årligt 8–10 shuntindlæggelser hos fostre.


For yderligere information, kontakt: 

Leder af Klinik for Graviditet og fostermedicin, overlæge Karin Sundberg
Telefon: +45 3545 8108


Redaktør