​​

Enhed for Tab

Enhed for Tab er den del af fødeafdelingen, som hjælper familier, der oplever dødfødsler eller sene aborter.

​Enheden har en stue, der er specialdesignet til dette formål. 

Til Enheden hører et dedikeret team af jordemødre, der har særligt kendskab til området og ved, hvad der skal tages særligt hånd om i disse forløb.

Enhed for Tab tager sig både af igangsættelse af fødslen, fødselshjælp under fødslen og barselspleje til familier, der mister et barn før eller under fødslen. Stuen kan også bruges af andre fødende til en rolig og afskærmet fødsel, når den ikke bliver brugt af Enhed for Tab.

Om stue​​ns indretning

Stuen i Enhed for Tab er indrettet med skuffeelementer og en stor seng, der mere ligner en almindelig seng end en patientseng, og der er plads til både mor og far/partner under fødslen og bagefter. Familiesengen og møblerne er flytbare, så man kan rykke rundt og ligge, som man har lyst til.

Billede af stuen med seng, skuffeelementer, kunst og fjernsyn Billede af stuen med seng, skuffeelementer, kunst og fjernsyn​

De fleste skuffer er tomme, så der er plads til familiens ting. Nogle af skufferne rummerforskellige ting, der kan bruges til adspredelse, hvis man har brug for det. Der er papir og farveblyanter, malebøger, terninger og lidt træningsudstyr. Det giver familierne mulighed for at være kreative eller fysisk aktive alt efter behov.

Skuffe med ting, der kan bruges til adspredelse ​Skuffe med ting, der kan bruges til adspredelse​​

Stuen er tydeligt inddelt i en personalezone og familiezone, så familien får plads og mulighed for at være familie sammen, mens jordemødre og andet personale i den anden ende af lokalet har alle de nødvendige ting og udstyr til rådighed. De to zoner er tydeligt adskilt med en varm farve i familiezonen og den velkendte hvide farve i personalezonen.

Personalezonen, som adskiller sig med en hvid farve på væggen Personalezonen og familiezonen er tydeligt adskilt med en henholdsvis hvid og varm farve​​

På stuen findes et smart-TV, som er designet, så der er kunst på skærmen, når fjernsynet ikke bruges. Der er også et køleskab på stuen, som kan bruges til medbragt mad. Det gør det mindre nødvendigt at forlade lokalet, hvilket kan være en overvindelse for familier i sorg.

Fjernsynet viser kunst, når det ikke bruges. Når det tændes fungerer det som et almindeligt smart-tv. På billedet ses også kunstværket af Kigge Hvid.


​Køleskab på stuen​​

Kunstværkerne i rummet er udlånt af Kigge Mai Hvid, og det er en del af designet, at kunsten afspejler og rummer elementer fra naturen.

​Et samarbejde med Mar​y Elizabeths Hospital

Stuen er udformet i et samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og Mary Elizabeths Hospitals brugeroplevelsesteam. Målet har været at skabe et fleksibelt rum med et mere hjemligt design med varme farver og materialer, kunst, en kaffemaskine, køleskab, opbevaringsmuligheder mm. 

Enhed for Tab er indrettet og designet som et led i forberedelserne til Mary Elizabeths Hospital, hvor brugeroplevelsesteamet afprøver nogle af de ideer, der skal blive til løsninger i Mary Elizabeths Hospital i fremtiden. Formålet med stuens indretning er at give familierne et større handlerum og løfte deres samlede oplevelse af forløbet.

Ved spørgsmål

Kontakt koordinerende jordemoder Mette Kiel Smed ved spørgsmål


Redaktør