Sårbare gravide og barslende, center 4021

​​I Center for Sårbare gravide og barslende møder du et tværfagligt team bestående af fødselslæge (obstetriker), psykiater, psykolog, socialrådgiver samt specielt uddannede jordemødre og sygeplejersker.​

​​

Kvinder/familier visiteres efter telefonsamtale med visiterende jordemoder, allerede tidligt i graviditeten til Center​ for Sårbare gravide og barslende. Dette betyder, at du som oftest tilbydes flere besøg hos jordemoder og fødselslæge under graviditeten.

Under graviditeten vil m​an i centret lægge planer for, hvordan det enkelte patientforløb skal forløbe både før, under og efter fødslen.

Hvis der er behov for samarbejde med sundhedsplejerske og kommune efter udskrivelsen, vil der ligeledes blive lagt​ planer for dette.

Selve barselsopholdet vil oftest være på afsnit 4021, og kvinden vil blive tilbudt et familierum med plads til partner.

Under indlæggelsen vil personalet være særligt opmærksomme på, at de planer, der er lagt for kvinden/familien,​​ overholdes, samt at nye behov og problemstillinger afdækkes, således at familien bliver sig rustet til det fremtidige liv med baby i egne rammer.

Kontakt


Redaktør