Nøgletal om fødsler på Rigshospitalet

​Se nøgletal ​fra Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel.​

Antal fødsler i 2018

  • 5381 fødsler, heraf:
    • 2,5 % tvillinge-fødsler
    • 20,5 % født ved kejsersnit
    • 10 % født for tidligt
    • 2,5 % hjemmefødsler
Flergangsfødende
Af de flergangsfødende (med ét barn, som ligger i hovedstilling), der går spontant i fødsel omkring terminen, føder 99 % vaginalt, 1 % ved kejsersnit.

Førstegangsfødende
Af de førstegangsfødende (med ét barn, som ligger i hovedstilling), der går spontant i fødsel omkring terminen, føder 92 % vaginalt, 8 % ved kejsersnit.

Kejsersnit
I alt får 20,5 % af de fødende på Rigshospitalet lavet kejsersnit (akut eller planlagt).

Hjemmefødsler
I 2018 varetog Rigshospitalet 137 planlagte hjemmefødsler, svarende til 2,5 %. 


Redaktør