​​​​​

Patientinformationer

​Læs afdelingens patientinformationer om graviditet, fødsel, barsel og lignende. 

Her kan du læse afdelingens patientinformationer om:​

Graviditet

Graviditet og diabetes

Fødsel

Barsel

Velkomstpjecer

In English

And​re relevante pjecer

 

pjecer-fra-obstetrisk-klinik

Redaktør