Lægestuderende

​Mellem 10 og 15 lægestuderende er hver måned i uddannelsesforløb/klinisk kursus i vores speciale. Afdelingens læger underviser de studerende. De medicinstuderende deltager i den​​ kliniske aktivitet sammen med lægerne, ligesom de også går i vagt.

Lægestuderende ve​d København​​s Universitet

Mellem 10 og 15 lægestuderende er hver måned i uddannelsesforløb/klinisk kursus i vores speciale.

Afdelingens læger underviser de studerende. De medicinstuderende deltager i den kliniske aktivitet sammen med lægerne, ligesom de også går i vagt.

Der vil derfor ofte være en medicinstuderende, som deltager ved konferencer, undersøgelser og behandlinger i afdelingen.

Hensigten med det kliniske kursus er, at studenterne opnår erfaring med patienter med obstetriske lidelser samt kendskab til det normale og patologiske svangerskab og den normale og patologiske fødsel. Dette søges opnået ved, at de medicinstuderende skal lære at skrive obstetriske journaler, undersøge gravide samt opnå kendskab til de undersøgelses- og behandlingsmetoder, der anvendes i obstetrik.

Kontaktp​​ersoner:​

Professor Peter Damm
Professor Ann Tabor
Overlæge Carsten Ulrik Henriques
Afdelingslæge Berit Woetmann Pedersen
Udd.ansvarlig overlæge, klinisk lektor Jette Led Sørensen
Lægesekretær Charlotte ScharlingRedaktør