Jordemoderstuderende

​Afdelingen modtager årligt ca. 50 jordemoderstuderende fra Professionshøjskolen Metropol. Jordemoderuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

​Udannelsen til jordemoder varer 3 ½ år og veksler mellem teori og praksis. Den er bygget op over 14 moduler, der hver varer 10 uger. Hvert semester består af 2 moduler. 50 % af uddannelsen foregår i afdelingen.

Klinisk undervisning

Størstedelen af den kliniske undervisning foregår på fødeafdelingen og i jordemoderkonsultationen, hvor den studerende følger en jordemoder.

De studerende udvikler kliniske færdigheder ved først at observere og derefter arbejde mere hen imod at blive mere selvstændige og deltage aktivt i jordemoderens funktionsområder.

De arbejder med f.eks. familiedannelse og de vejleder i livsstilsforhold, og under fødslen støtter de familien og vurderer fødslens progression, samt støtter i etableringen af den første mor / barn kontakt. De varetager såvel den normale som den patologiske fødsel, sidstnævnte i samarbejde med læge. 

Gennem uddannelsen er de studerende også tilknyttet flere tværfaglige afdelinger, som neonatal, svangre, barsel, gynækologisk, ultralyd, fertilitet samt bedøvelses- og operationsafdelingen.​

Funktionsområde​r for en uddannet jordemoder

Jordemødre beskæftiger sig med graviditet, fødsel og barsel og bliver som regel ansat på fødegangene, svangre og barsel på sygehusene eller i hjemmefødselsordninger​.

Rigshospitalet er et undervisningshospital

Da Rigshospitalet er et undervisningshospital, vil du som patient og pårørende indimellem opleve, at der vil være læger, jordemødre, sygeplejersker og andre under uddannelse med på stuen eller ved en konsultation.

Redaktør