Fødselsforberedelse

Rigshospitalet er i øjeblikket ved at ændre på konceptet for fødselsforberedelse, og der vil i slutningen af 2021 ske en række ændringer, så fødselsforberedelsen kommer til at foregå som webinar.

Online fødselsforberedelse 

Vi opfordrer på det kraftigste til, at du og din partner forbereder jer på den forestående fødsel ved hjælp af disse film, og via samtaler med din jordemoder. Se filmen og skriv eventuelle spørgsmål ned og tag dem med til næste jordemoderkonsultation. 

Husk også at læse de nedenstående hjemmesider om graviditetfødselamning og de første timer og dage efter fødslen.

Det hele er samlet på Rigshospitalets hjemmeside: Online fødselsforberedelse

Gå direkte til Rigshospitalets online fødselsforberedelse.

Rigshospitalets hjemmesider med information til kommende forældre om fødslen og tiden efter fødslen

Fødselsforløbet

Forskellige steder at føde

Forskellige måder at føde på

Amning

Barnet efter fødslen

Kvinden og familien efter fødslen

Online fødselsforberedelse for alle

Rigshospitalet har udarbejdet en række videoer med information til gravide om den kommende fødsel og barsel. Se dem med din partner eller andre gravide kvinder, og forbered jer sammen på den forestående fødsel. Se med på Rigshospitalets hjemmeside om fødselsforberedelse.

Fødselsforberedelse for gravide med diabetes

Center for Gravide med Diabetes tilbyder fødselsforberedelse i mindre grupper for gravide med diabetes. Læs mere på hjemmesiden for Center for Gravide med Diabetes.

Fødselsforberedelse for tvillingegravide

Fødselsforberedelsen for tvillingeforældre foregår efter 30. graviditetsuge og tid og sted aftaler du med din jordemoder. Læs mere på hjemmesiden om fødselsforberedelse for tvillingegravide.

Fødselsforberedelse på engelsk

Vi tilbyder fødselsforberedelse på engelsk i 1​ x 2 timer. Tid og sted aftales med egen jordemoder. Se mere på den engelske hjemmeside om ’Antenatal Classes’.