​​​​​​​

Informationsmøder for gravide og fødselsforberedelse


Online fødselsforberedelse

Rigshospitalet har udarbejdet en række film om fødslen og tiden efter fødslen på hjemmesiden 'online fødselsforberedelse', med udgangspunkt i de slides, der bliver brugt til den traditionelle fødselsforberedelse i auditoriet. Klik her for at komme til Rigshospitalets online fødselsforberedelse.

Vi anbefaler, at du forbereder dig på den forestående fødsel ved hjælp af disse film, via samtaler med din jordemoder og via de nedenstående hjemmesider om graviditetfødselamning og de første timer og dage efter fødslen.


Rigshospitalets hjemmesider om fødslen og tiden efter fødslen

Fødselsforløbet

Forskellige steder at føde

Forskellige måder at føde på

Amning

Barnet efter fødslen

Kvinden og familien efter fødslen


Om fødselsforberedelsen

Fødselsforberedelse på Rigshospitalet består normalt af forskellige tilbud efter hvilken type graviditet og fødsel der er tale om. Er du rask gravid og skal føde et raskt barn, tilbyder vi dig to informationsmøder, hvor du får viden og informationer både fødslen og tiden efter. Derudover tilbyder vi fødselsforberedelse for særlige grupper af gravide. Alle andre tilbud fremgår af nedenstående oversigt. 

Informationsmøder for Gravide

Informationsmøderne er et tilbud til alle gravide, der skal føde på Rigshospitalet. Informationsmøderne er delt op i to dele;

  • Del 1: Klar til fødsel
  • Del 2: Amning og tiden efter fødslen. 

Læs mere og se datoerne for del 1 og del 2.

Fødselsforberedelse for gravide med diabetes

Center for Gravide med Diabetes tilbyder fødselsforberedelse i mindre grupper for gravide med diabetes. Læs mere på hjemmesiden for Center for Gravide med Diabetes.

Fødselsforberedelse for tvillingegravide

Fødselsforberedelsen for tvillingeforældre foregår efter 30. graviditetsuge og tid og sted aftaler du med din jordemoder. Læs mere på hjemmesiden om fødselsforberedelse for tvillingegravide.

Fødselsforberedelse på engelsk

Vi tilbyder fødselsforberedelse på engelsk i 2 x 2 timer. Tid og sted aftales med egen jordemoder. Se mere på den engelske hjemmeside om ’Antenatal Classes’.