​​​​​

Spørgsmål og svar om rygning

Se ofte stillede spørgsmål om graviditet og rygning.

Rygning og stress

Er det ikke bedre, at jeg bliver ved med at ryge for at undgå stress, end at jeg holder op og derved stresser mig selv og mit ufødte barn?
Nej, man har fundet ud af, at den stress du udsætter dig selv for, når du holder op med at ryge ikke har betydning for dit ufødte barn, så det er bedre at holde op med at ryge end at fortsætte.

Rygning og barnets fødselsvægt

De ca. 250 g mit barn bliver mindre i vægten, når jeg ryger, kan da ikke have nogen betydning – om ikke andet bliver barnet vel nemmere at føde?
Dit barn bliver ikke nødvendigvis nemmere at føde. De 250 g, som børn af gravide rygere i gennemsnit vejer mindre, er en såkaldt symmetrisk væksthæmning. Det vil sige, at det ikke kun er det fedtlag, som barnet har på sig som er mindre, men det er hjerte, lever, lunger, nyrer og hjerne - alle de vitale organer som er mindre. Den væksthæmning vokser man sig aldrig fra. Man vil altid – resten af sit liv have mindre vitale organer.

Når gravide ryger en cigaret

Når jeg ikke har mærket mit barn længe, så ryger jeg en cigaret. Så går der ikke lang tid, så mærker jeg barnet. Hvad er det, der sker?
Der sker det, at dit lille ufødte barn i virkeligheden skal arbejde på at få ilt nok i sin blodbane. Det reagerer barnet på ved at blive urolig. Kulilte (CO) er sammen med tjære og nikotin hovedbestanddelene i cigaretten. Når tobaksrøgen suges ned i dine lunger, kommer kulilten ud i din blodbane og binder sig til de røde blodlegemer. De røde blodlegemers funktion er at transportere ilt rundt i dit og barnets krop. Nu er det imidlertid sådan, at kulilten har 200 gange nemmere ved at binde sig til de røde blodlegemer end ilten har, hvilket betyder, at kulilten bliver bundet til de røde blodlegemer før ilt. Det belaster kroppen. Hjertet arbejder mere for at erstatte ilttabet, og det skal gøre det ekstra arbejde. Dette bevirker en hurtigere puls hos mor og barn. Barnets puls stiger ca. fra 120-130 til over 200 slag i minuttet.

At skære ned på forbruget eller holde helt op

Jeg har røget det halve af min graviditet, kan det betale sig at holde op halvvejs?
Ja, det kan altid betale sig at holde op halvvejs.

Jeg har nedsat mit forbrug fra 20 cigaretter til 3-5 cigaretter om dagen. Det vil sige, at jeg kun ryger, når jeg virkelig har behov. Er det ikke godt nok?
Det er rigtig godt, at du har nedsat dit forbrug - det er en god start. Nogle gange er det det, der skal til for at blive motiveret til at stoppe helt. Men du skal vide, at du ved at ryge så lidt får ligeså meget af alle de skadelige stoffer for dig og dit barn, som hvis du røg 10-15 cigaretter. Du har nemlig virkelig brug for de få cigaretter, så disse nydes og indhaleres dybt og helt. Det giver den samme koncentrat​ion af nikotin, kulilte og andre skadelige stoff​er i din blodbane - og derved også dit barns.

Er det bedre at ryge light?

Inden jeg blev gravid røg jeg cigaretter med et højt indhold af nikotin. Nu har jeg skiftet mærke, og ryger et light produkt. Er det ikke godt nok?
Nej, for det viser sig, at du stadig har brug for nikotinet, da det bl.a. er det stof, din krop er meget afhængig af. Så du ryger og inhalerer cigaretterne således, at du får det, din krop ønsker. Du skal holde op, hvis du skal gøre noget godt for dig og dit ufødte barn.

Amning og rygning

Hvis jeg vil begynde med at ryge igen, når barnet er født, skal jeg så give mit barn flaske i stedet for at amme?
Selvom der udskilles mange stoffer via ammemælken til dit barn - bl.a. bly, nitrit, pesticider og fedtopløselige stoffer - så anbefales det at amme, selvom du ryger. Så nej, du skal ikke give dit barn flaske i stedet. Der er flere børn af rygere, som i perioder har koliklignende ondt i maven. Det kommer, fordi nikotinet udskilles via ammemælken. Måske vil du opleve, at du ikke har så meget mælk. Det skyldes, at nikotinet i cigaretterne hæmmer produktionen af det hormon (prolaktin), der stimulerer mælkeproduktionen. Der sker ligeledes en øgning af adrenalin, som hæmmer nedløbsrefleksen. Så statistisk producerer rygere mindre mælk og ammer i kortere tid (ca. 2-4 måneder).

Rygning i hjemmet

Hjemme hos os ryger min mand kun i køkkenet under emhætten eller ved et åbent vindue – er det ikke godt nok?
Det er rigtig fint, at I har taget et skridt på vejen til at få gjort jeres hjem røgfrit. Det bedste ville være slet ikke at ryge i hjemmet. Man har fundet ud af, at selvom der kun ryges i et rum eller ved åbent vindue, så sidder der nikotin og andre affaldsprodukter fra cigaretterne bl.a. i jeres barns hår og næsefløje/-bor.
Redaktør