​​

Lægekonsultation

​Nogle gravide skal ses af en læge i løbet af graviditeten

Hvis du skal til konsultation eller undersøges af Rigshospitalets læger i løbet af graviditeten, foregår det i Klinik for Graviditetsundersøgelser (Graviditetsundersøgelser, klinik 4002) (se kort​​​)
Klinikken er åbent kl. 08.00-15.00 på hverdage
Telefon: 35 45 40 02 kl. 9.00-12.00.

Klinikken varetager årligt ca. 25.000 graviditetsbesøg.

Tag så få pårørende med som muligt

Vi er desværre nødt til at bede om, at du kun tager en enkelt pårørende med i klinikken. Dette for at minimere risikoen for smitte med corona-virus i både venteværelset, klinikken og på hospitalet generelt. 


Hvem kan føde på Rigshospitalet

Det er ikke alle, der kan komme til at føde på Rigshospitalet, selv om der er frit sygehusvalg. Det skyldes, at Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel varetager omsorgen for og behandlingen af gravide med specielle sygdomme og risiko for komplikationer - f.eks. gravide hvor der er mistanke om alvorlige sygdomme hos barnet og gravide med svære hjerte-, nyre-, immun- eller tarmsygdomme m.v. Læs mere om hvem der kan føde på Rigshosp​italet.

 

Rigshospitalet er et undervisningshospital

Da Rigshospitalet er et undervisningshospital, vil du som patient og pårørende indimellem opleve, at der vil være læger, jordemødre, sygeplejersker og andre under uddannelse med på stuen eller ved en konsultation.


Redaktør