Til fagfolk

​Informationer til fagfolk

Gennemførelse af ph.d.-projektet The DRIP study har til hovedformål at forstå baggrunden for vesvækkelse under fødslen, samt at forsøge at forbygge dette.

Der er planlagt tre delstudier. Disse skal (1) undersøge ændringer i væske- og saltbalancen hos fødende og disses association med dystoci, (2) identificere risikofaktorer for vesvækkelse under fødslen for at udvikle en statistisk prædiktiv model, (3) undersøge effekten af væsketilførsel i drop til forebyggelse af vesvækkelse.

Forskningsprojektet foregår som et samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Afdeling for Bedøvelse og Operation i Juliane Marie Centret og Afdeling for Klinisk Biokemi.

Rekruttering

Gravide kvinder informeres om studiet af projektets jordemødre i forbindelse med deres svangre-konsultation sidst i graviditeten. Ønsker den gravide at deltage, udfylder hun en samtykkeerklæring før fødslen og dette fremgår af et forskningsnotatet i SP og af patient FYI.

Kriterier for deltagelse

Inklusionskriterierne er: 

Alder ≥18, forstår og læser dansk eller engelsk, førstegangsfødende, spontant indsættende fødsel til terminen (gestationsalder 37+0 - 42+0) med et barn i hovedstilling.

Eksklusionskriterierne er: 

Planlagt sectio, BMI >35 (kg/m2), hyperemesis i graviditeten, kendt anæmi, hjerte- eller nyresygdom, diabetes, hypertension, koagulopati, præeklampsi, smitsomme sygdomme såsom hepatitis eller HIV. 

Eksklusionskriterier relateret til barnet er: 

På forhånd kendte misdannelser, syndromer eller akutte tilstande som kræver længerevarende neonatal behandling.

Jordemoderopgaver under fødslen

Når kvinden indlægges i fødsel 

 • Kontroller at kvinden fortsat opfylder inklusionskriterierne
 • Førstegangsfødende:
  • Ét barn i hovedstilling 
  • Spontant i fødsel ≥37+0 
  • Sund og rask

Kvinden ekskluderes ikke hvis der tilstøder komplikationer under fødslen f.eks. grønt fostervand, feber, eller s-drop.

Under fødslen

 • Start med at påklistre patientlabel med cpr nr. på væskeskemaet.
  • Under fødslen føres væskeskema frem til barnets fødsel. 
 • Blodprøver tages på tre tidspunkter, se nedenstående tabel. 
  • Glas rækkefølge: Mint, gråt, lilla, rødt. Vigtigt at det mint-farvede glas altid tages. 
  • Udfyld SmartPhrasen .DRIP i fødekontinuationen hver gang du tager en prøve. 
  • PTB’en er allerede printet og prøverne bestilt, men skriv dato og klokkeslæt for prøvetagningen på PTB’en. Bestil transport til 3011 som vanligt.
 • Urinprøver indsamles to gange. Se nedenstående tabel. Prøven skal ikke være steril og urinen hældes blot op i glasset med hvidt låg. 
  • Husk dato og klokkeslet på PTB. 
  • Transport haster ikke og kan sendes sammen med blodprøver til 3011 


Blodprøvepakke​

Urinprøver​

SP SmartPhrase .DRIP​

Ved indlæggesle i aktiv fødsel (helst ved orificium 3-6 cm)

​1. 
​1.
​1.

Før pressefasen (helst ved orificium 8-10 cm)

​2.

​2.
​Post partum (helst umiddelbart efter barnets fødsel)
​3.
​2.
​3.

Efter fødslen

 • Når fødslen er afsluttet, lægges væskeskema i projektpostkassen. 

Downloads

Relateret litteratur 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger for The DRIP study h​er

Redaktør