​​

Forskning

​Forskning, udvikling og uddannelse prioriteres højt i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, hvor både professorer, ph.d.-studerende, jordemødre, sygeplejersker og læger bidrager aktivt til forskningen i afdelingen. Det er afdelingens mål fortsat at bidrage til international og national forskning på højt nivau.


Redaktør