Hjemmefødsel

​For nogle kvinder er det forbundet med mere tryghed og ro at føde hjemme. Ro og tryghed er afgørende elementer for, hvordan en fødsel skrider frem.

Ændringer i hjemmefødsler pg.a. covid-19 situationen

Regelmæssige test inden fødslen

Vi opfordrer dig, som skal føde, og din partner til at blive testet regelmæssigt inden fødslen. Testen skal ske som podning fra halsen i samfundsporet via coronaproever.dk eller på kviktestcentrene.

Dette gælder ikke hvis du/I er fuldt vaccineret mod COVID-19 (14 dage efter sidste stik) eller har haft COVID-19 inden for de sidste 12 måneder.

Vigtige forholdsregler

Det er stadig nødvendigt at tage særlige forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med hjemmefødsel. Disse er beskrevet nedenfor:

  • Hvis der er symptomer på COVID-19 ved fødslens start, skal fødslen foregå på hospitalet af hensyn til din egen og jordemoderens sikkerhed.
  • Hvis nogen i husstanden oplever symptomer på sygdom, der kunne være forbundet med COVID-19, skal I testes for det, selv ved milde symptomer. 

Hygiejne

Hygiejnen i jeres hjem skal være ekstra høj op til fødslen. Det betyder i praksis, at:

  • I skal gøre almindeligt grundigt rent med de rengøringsmidler, I plejer at bruge.
  • I skal støvsuge, og vaske gulve og andre overflader flere gange ugentligt.
  • I skal gøre toiletter og køkken rent dagligt
  • I skal tørre håndtag af dagligt, og det samme gælder andre steder, som berøres hyppigt.
  • Har I særligt udstyr (fx lejet fødekar), skal dette rengøres og sprittes af både indvendigt og udvendigt, inden det bruges.

Læs mere om rengøring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål til hjemmefødselsordningen, er du velkommen til at skrive til hjemmefoedsel@regionh.dk. Spørgsmål med personfølsomme oplysninger som dit fulde navn og adresse, cpr-nummer osv. skal altid sendes via e-boks, som beskrevet nederst på denne side.

Personlige spørgsmål

Har du spørgsmål af personlig karakter i forbindelse med en planlagt hjemmefødsel, kan du kontakte Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator via digital post. 

OBS! Når du får veer eller vandafgang, skal du ringe til dit eget fødested. Herfra formidles kontakt til den vagthavende hjemmefødselsjordemoder.

Telefon til hjemmefødselskoordinator:  91 17 53 03

Skriv sikkert til Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator med digital post via borger.dk (login med NemID)


Læs mere om at føde hjemme

​Se alle informationer om hjemmefødsel på hjemmesiden om den Regionale hjemmefødselsordning og læs mere nedenfor


Redaktør