Morfin

  • Morfin virker sløvende og svagt smertestillende
  • Morfin gives som en indsprøjtning i bagdelen
  • Morfin kan bruges tidligt i fødselsforløbet

Hvem kan få morfin?

Alle fødende kan få tilbudt morfin, hvis barnet har det godt. 

Vi tilbyder ikke morfin, når vi skønner, at der er mindre end 4 timer til fødslen. Det er for at undgå bivirkninger hos barnet.

Hvordan foregår det?

Det er jordemoderen, der giver dig indsprøjtningen med morfin.
Det tager kun et øjeblik.

Hvor lang tid går der, inden morfinen virker?

Der går ca. 15-30 minutter, inden morfinen virker.

Hvor godt virker morfinen?

Morfin kan tage toppen af veerne, men kan ikke fjerne smerterne.
Halvdelen af de kvinder, der får tilbudt morfin, har gavn af den smertestillende virkning. 

Morfin virker samtidig let sløvende. 

Den sløvende virkning kan især være gavnlig tidligt i fødslen, hvis du trænger til et par timers ro. 

Virkningen af morfin varer i ca. 3 timer.

Er der nogle bivirkninger?

  • Morfin kan give kløe, kvalme og trang til at kaste op. 
  • Når du får morfin, får dit barn også lidt af det. 
  • Føder du kort tid efter, du har fået morfin, kan dit barn være sløvt ved fødslen og have svært ved at trække vejret. 
  • Børn, der er sløve, har ikke så meget lyst til at sutte. 
  • Morfinen kan derfor gøre det vanskeligere at få gang i amningen. 
  • Der findes medicin, der kan ophæve virkningen af morfinen på barnet.

Hvor mange får morfin?

I 2001 fik ca. 5% af de fødende i H:S morfin. 

Tallet varierer ikke meget mellem de tre fødesteder i H:S: Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.


Redaktør