Igangsættelse af fødsel

Til kommende forældre om igangsættelse

Når du har passeret din termin, vil du blive præsenteret for muligheden for at blive sat i gang. En igangsættelse af fødslen betyder, at man får vandet til at gå og veerne til at starte ved forskellige metoder.

Nyere undersøgelser peger på, at man får bedre fødselsforløb, og børn der har det bedre ved fødslen, hvis vi sætter fødslerne i gang, så barnet er født senest 2 uger efter terminen.

Derfor anbefaler vi igangsættelse senest ved graviditetsuge 41+5, så vil størstedelen af børnene være født ved graviditetsuge 42+0.

Hvis du vælger ikke at blive sat i gang i uge 41+5, vil du blive tilbudt tæt observation af barnet. Vi kan ikke anbefale nogen gravide at fortsætte graviditeten udover 42 fulde uger.

Vi sætter også fødsler i gang af andre årsager, det kan være sygdomme eller tilstande hos mor eller barn, som gør at det er bedre, at barnet bliver født. Hvis dette er aktuelt, vil fødselslægen lægge en plan sammen med dig, for hvornår igangsættelsen skal finde sted.

Videoer om igangsættelse

For at være godt forberedt til igangsættelsen anbefaler vi dig at se vores to videoer, som gennemgår:

  • Igangsættelsesmetoderne
  • Hvorfor fødsler sættes i gang
  • Hvor lang tid det tager
  • Andre væsentlige ting.
Videoerne er delt i to og kan ses på nedenstående links samt i højre side (nederst, hvis du ser denne side fra en mobiltelefon).Redaktør