​​​​​​​​

Fødeklinikken

Et tilbud til sunde og raske gravide,  der ønsker at føde i mere hjemlige omgivelser.​

I kan vælge at føde på Fødeklinikken, når den kommende mor er sund og rask, og graviditeten er forløbet uden problemer. Derudover skal fødslen gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal forvente at den kommer til at forløbe spontant.

I skal have lyst til at fødslen forløber ved egen kraft uden brug af medicin, og I skal have lyst til at være aktive under fødslen. Jordemoderen vil være hos jer under hele forløbet og støtter jer i fødslens naturlige proces.

Der er to fødestuer på Fødeklinikken. Vi tilstræber igennem indretningen at skabe en hjemlig atmosfære med ro og kontinuitet, som understøtter det spontane fødselsforløb. På hver stue er der badekar og et loungeområde. Den traditionelle fødeseng er skiftet ud med en fødesofa med mange funktioner og muligheder. Derudover er der en sækkepude og en pilatesbold på hver stue.

 

Hvem kan føde på Fødeklinikken?

Ønsker I at føde på Fødeklinikken, taler I med jeres jordemoder i jordemoderkonsultationen om det. Når I har taget beslutningen, vil hun notere det i journalen.

I kan tage stilling - eller skifte ønske – lige indtil til fødslen går i gang. Vi har ikke nogen deadline for, hvornår man skal beslutte sig. 

I kan tale med jeres jordemoder om, hvad der er vigtigt og har betydning for jer og få besvaret jeres spørgsmål, inden I beslutter jer.

I kan føde på Fødeklinikken når:

  • Mor er sund og rask, uden medicinske sygdomme og BMI under 35
  • I venter ét barn, som ligger i hovedstilling
  • Barnet forventes at være raskt og have normal vægt
  • Graviditeten forløber uden problemer
  • Fødslen går i gang af sig selv til terminen (mellem uge 37+0 og 41+6)
  • Mor har født mindre end fem gange før. 

Under fødslen

Jordemoder tilstede under hele fødslen

Når fødslen er igang, vil der være der være en jordemoder hos jer. Hun vil guide, støtte og komme med forslag undervejs i fødslen. Hun vil informere jer løbende under hele fødslen om, hvad der sker, hvordan fødslen forløber og hvilke muligheder I har. I vil sammen tage stilling til hvad der vil være bedst for jer. 
Fødeklinikken arbejder efter samme faglige retningslinjer som på Fødegangen. 

Smertelindring og overflytning

Du kan få smertelindring med lattergas på Fødeklinikken, men hvis der opstår behov for medicinsk smertelindring, eller hvis der opstår problemer før, under eller efter fødslen, vil I blive overflyttet til Fødegangen. 

Årsagerne til overflytning under fødslen kan være behov for epiduralblokade, medicinsk ve-stimulation, tættere overvågning af mor eller barn (fx grønt fostervand) eller feber. Overflytning efter fødslen vil ske, hvis mor eller barn har brug for mere overvågning eller behandling, fx ved for meget blødning eller feber. Nogle gange går jordemoderen med jer på Fødegangen, nogle gange vil I få en ny jordemoder fra Fødegangen. Det kommer an på årsagen til overflytningen, hvornår i fødslen det sker og andre faktorer. 

Efter fødslen​

Når fødslen er foregået på Fødeklinikken, skal I føde ambulant. Dvs. at I går hjem ca. 4-6 timer efter fødslen. Læs mere om ambulant fødsel her. 

Personalet på Fødeklinikken

På Fødeklinikken vil du møde jordemødre og ind imellem en jordemoderstuderende. 

Jordemødrene arbejder i længere perioder på Fødeklinikken og resten af tiden på Fødegangen, så de vedligeholder deres faglige kompetencer. 

Der er ikke nogen læger på Fødeklinikken. Hvis der bliver brug for en læge, bliver I flyttet til en fødestue på Fødegangen, hvor lægen bliver tilkaldt.

Redaktør