​​​​​​​

Fødegang 4023

Rigshospitalets højt specialiserede tilbud til alle fødende.

På Fødegang 4023 kan alle føde. Her kan I have den helt naturlige fødsel, og her føder I, hvis fødslen forventes at blive kompliceret.

Fødestuerne er indrettet til, at man kan have alle type fødsler med de hjælpemidler, som man har brug for til de forskellige fødsler. Personalet er uddannet til at kunne varetage alle fødsler og er indstillet på at tage udgangspunkt i jeres situation og jeres ønsker.

Fødegangen har ti fødestuer med adgang til eget brusebad og toilet. En af stuerne har badekar inde på stuen. Syv af stuerne deles om fire badekar, der ligger imellem stuerne og kan aflåses ind til den stue, der ikke bruger karret. 

​Der er en fødestue med sanseskærm, der er pilatesbolde, fødestole og sækkepuder.

Hvem føder på Fødegang 4023?

I er som udgangspunkt sat til at skulle føde på Fødegang 4023. Hvis I ønsker at føde på Fødeklinikken eller derhjemme, vil I blive visiteret til dette undervejs i graviditeten. Se mere om dette under Fødeklinikken og hjemmefødsel.

Nogle gravide har ikke mulighed for at vælge og skal føde på Fødegang 4023. Det drejer sig om gravide med sygdomme før graviditeten eller komplikationer, der er opstået i løbet af gra​viditeten. 

​Nogle gravide har ikke mulighed for at vælge og skal føde på Fødegang 4023. Det drejer sig om gravide med sygdomme før graviditeten eller komplikationer, der er opstået i løbet af graviditeten. I vil i løbet af graviditeten blive informeret af fødselslægen eller jordemoderen, hvis vi anbefaler at I føder på Fødegangen.

Grunden til at nogle skal føde på Fødegang 4023 er, at lægerne er tilstede på afsnittet og derved kan tilkaldes hvis det bliver nødvendigt. Vi har bedre overvågning af barnet under fødslen og stuerne er indrettet, så vi kan udføre den behandling der evt. kan være nødvendig.


Det gælder for gravide med:

  • Tidligere kejsersnit eller operationer på livmoderen
  • Medicinsk igangsættelse af fødslen 
  • Tvillingefødsel
  • Fødsel af barn, der ligger i underkropspræsentation (numsen nedad)
  • Gruppe B streptokokker (GBS)
  • Medicinske sygdomme der kan have betydning for mor og/eller barn 
  • BMI > 35 
  • Tidligere kompliceret graviditet, fx svangerskabsforgiftning
  • Komplikationer under tidligere fødsler
  • Betydende psykisk lidelse eller misbrug.

Personale på Fødegang 4023

På fødegangen møder I et tværfagligt team af jordemødre, fødselslæger, social-og-sundhedsassistenter og sekretærer. 

Vi har et tæt samarbejde med børnelægerne og med narkoselægerne. 

Hvis fødslen forløber helt af sig selv, vil I møde en jordemoder og en social-og-sundhedsassistent. Hvis der under fødslen bliver brug for en læge, vil den vagthavende læge blive kaldt til fødestuen af jordemoderen. 

Skal der lægges en epiduralblokade vil en narkoselæge fra bedøvelsesafdelingen blive kaldt til dette. 

​Rigshospitalet er et Universitetshospital med ansvar for at uddanne læger, jordemødre, social-og-sundhedsassistenter og redder-elever, derfor er der ofte studerende med i vagt.

Hvad sker der på Fødegang 4023?

Når fødslen er i gang, vil der være en jordemoder sammen med jer på fødestuen. Jordemoderen informerer jer løbende under hele fødslen om, hvad der sker, hvordan fødslen forløber, og hvilke muligheder I har. I vil sammen tage stilling til hvad der vil være bedst for jer. 

På Fødegang 4023 er der mulighed for alle de typer smertelindring, som vi tilbyder.

Vores to operationsstuer til kejsersnit er placeret på fødegangen. De står altid klar hvis der bliver behov for at barnet skal fødes med et kejsersnit under fødslen. Når vi laver kejsersnit, kommer operationspersonalet og narkosepersonalet til Fødegangen fra operationsgangen der ligger på e​tagen nedenunder.​

Efter fødslen

Hvis fødslen er forløbet uden problemer og mor og barn har det godt, føder I ambulant. Dvs. at I går hjem efter ca. 4-6 timer på Fødegang 4023. Se mere om dette under Ambulant fødsel.

​Har der været komplikationer eller er der behov for ekstra behandling eller observation efter fødslen, vil I blive flyttet til barselgangen efter fødslen, hvor mor og barn bliver indlagt.Redaktør