Forældremyndighed

​Her kan du læse om de praktiske omstændigheder i forbindelse med fælles forældremyndighed.

Fælles forældremyndighed

Ugifte forældre kan erklære at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”.

Anmeldelse af fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Hvis fødslen er foregået sammen med en jordemoder anmelder hun den, er fødslen sket uden en jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse af fødsel og erklæring af fælles forældremyndighed kan gøres på www.personregistrering.dk eller på www.borger.dk


Redaktør