Barsel

Barsel efter ambulant fødsel

Ved en ambulan​t fødsel kan du blive på fødegangen i op til 4 timer efter fødslen, og derefter tager du hjem til dig selv, og du vil få tilbud om barselsopfølgning i hjemmet, hvor du bl.a. får besøg af en jordemoder i hjemmet. Derudover tilbydes du et besøg i Efterfødselsklinik 1002.

Barselopfølgning for ambulant fødende består af:

For førstegangsfødende:

 • Dagen efter fødslen: Opringning af jordemoder, hvor hjemmebesøget aftales.
 • Dagen efter fødslen eller næstkommende dag: Besøg af en jordemoder i hjemmet.
 • Anden- eller Tredjedagen efter fødslen: Besøg i Efterfødselsklinik 1002.  Ved dette besøg taler I med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening.

 • Barselstelefon: I har mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefoner de første syv dage efter fødslen:
  • Barselstelefon 21605684 i tidsrummet kl. 10.00-16.00  
  • Barselstelefon 21608741 i tidsrummet kl. 20.00-07.00 
Ved behov for rådgivning i telefonenes lukkede perioder, kan du kontakte Barselsgangen på 35455033

For flergangsfødende:

 • Dagen efter fødslen: Opringning af en jordemoder fra fødegangen. 
 • Anden- eller Tredjedagen efter fødslen: Besøg i Efterfødselsklinik 1002.  Ved dette besøg taler I med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker ​det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening.

 • Barselstelefon: I har mulighed for at​ ringe til Rigshospitalets Barselstelefoner de første syv dage efter fødslen:
  • Barselstelefon 21605684 i tidsrummet kl. 10.00-16.00
  • Barselstelefon 21608741 i tidsrummet kl. 20.00-07.00 
Ved behov for rådgivn​ing i telefonernes lukkede perioder, kan du kontakte Barselsgangen på 35455033

Indlæggelse ef​​ter fødsel

Hvis du har haft komplikationer under graviditeten, under fødslen, eller hvis der er andre forhold der gør, at du har brug for indlæggelse, kan du blive indlagt på et af Rigshospitalets sengeafsnit f​or barsel. Det gælder alle fødende. Læs mere om indlægg​else efter fødsel og sengeafsnittene for barsel.


Redaktør