​​​

Trivsel

​Når I kommer hjem med jeres lille barn, begynder et nyt liv. Det er en spændende og vidunderlig oplevelse, men hvis I ikke før har prøvet at passe et spædbarn, bliver I sikkert mange gange usikre og bekymrede for, om barnets reaktioner nu også er normale, og om I passer barnet på den rigtige måde. 

Alle nybagte forældre har mange spørgsmål om barnets pasning, og mange af dem dukker op, når der ikke er nogen i nærheden, man kan spørge. 

Husk på at gode tegn på trivsel er, at barnet har en sund og naturlig farve, barnet har våde bleer, barnet vågner og er interesseret i at spise og at barnet er opmærksomt og veltilpas.

​Hvis I ikke finder de svar, I har brug for på disse sider, er I altid velkomne til at ringe til os og spørge.​

Spørgsmål efter udskrivelsen

Inden for den første uge efter fødslen er I altid velkomne til at ringe til os, hvis I har spørgsmål eller er bekymrede. 

Vi vil vejlede jer og tage stilling til, om I skal komme ind på Efterf​ødselsklinikken,​ kontakte sundhedsplejersken eller jeres praktiserende læge. 

Inden I tager hjem gennemgår jordemoderen hele forløbet med jer, I får en kopi af fødselspapiret og andre praktiske oplysninger.

Barselstelefon

​Sundhedspl​ejen

Sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune træffes hverdage kl. 12.00-13.00.
Sundhedsplejerskerne i Frederiksberg Kommune træffes hverdage kl 8.00-9.00.

Telefonnummeret er det samme, som til dit lokale socialcenter, se telefonnummeret på dit sygesikringsbevis (øverst i højre hjørne).

Se også den enkelte kommunes hjemmeside for oplysninger om sundhedsplejerskerne.Redaktør