PKU-undersøgelse

​Nyfødte børn tilbydes at få taget en blodprøve, der undersøges for to stofskiftesygdomme, som er yderst sjældne. 

Når barnet er  48 - 72 timer gammelt, tager vi blodprøve fra barnet hæl (PKU), som bliver undersøgt for forskellige stofskiftesygdomme og andre medfødte sygdomme. Det drejer sig om Føllings syge (fenylketonuri - PKU) og myxødem (for lavt stofskifte) samt cystisk fibrose (CF). 

Blodprøven sendes til undersøgelse på Statens Seruminstitut, og I vil få direkte besked, hvis der er resultater, der kræver nærmere undersøgelse. 

Blodprøven tages enten i Efterfødselsklinikken​ eller der, hvor mor eller barn er indlagt. Inden I forlader hospitalet, aftaler vi, hvornår og hvor blodprøven skal tages. 

​​

Redaktør