​​​​​​

Hjemmebarsel

Hjemmebarsel (ambulant fødsel)

Alle sunde og raske kvinder, der føder et sundt og rask barn til terminen, kan tage hjem ambulant fire til seks timer efter fødslen og få barselsbesøg af en jordemoder i eget hjem efter fødslen. Dermed kommer I hurtigere hjem i vante omgivelser og kan få ro og plads til at lære barnet at kende.

​Hjemmebarselsforløbet er lidt forskelligt efter, om du er førstegangsfødende eller har født før:

Hjemmebarsel fo​r førstegangsfødende:

 • Dagen efter fødslen: Du får en opringning af jordemoder, hvor hjemmebesøget aftales.
 • Dagen efter fødslen eller næstkommende dag: Du får besøg af en jordemoder i hjemmet.
 • Anden- eller tredjedagen efter fødslen: I tager på besøg i Efterfødselsklinikken, hvor I taler med en jordemoder om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening.
 • Barselstelefon: I har mulighed for at ringe til Rigshospitalets Barselstelefon de første syv dage efter fødslen:
​​For fl​ergangsfødende:

 • Dagen efter fødslen: Opringning af en jordemoder fra fødegangen. 
 • Anden- eller Tredjedagen efter fødslen: Besøg i Efterfødselsklinikken. Ved dette besøg taler I med jordemoderen om amning, barnets trivsel, gulsot mv. Hvis I ønsker det, tager jordemoderen en hælprøve på barnet og laver hørescreening.

Brug for hjælp de første syv dage, efter at du er kommet hjem?

 ​
Hjemmebarsel efter fødslen for førstegangsfødende og flergangsfødende

Inden udskrivelse fra fødestuen

Inden I tager hjem fra fødestuen, sikrer jordemoderen, at I er klar til udskrivelse. I får en grundig udskrivningssamtale, hvor jordemoderen informerer jer om, hvad I skal være opmærksomme på de næste par døgn.

Jordemoderen sikrer at:

 • du og dit barn er velbefindende
 • barnet har korrekt sutteteknik og har diet tilfredsstillende 
 • du/I bliver vejledt i eventuel anden ernæring af dit barn
 • du/I bliver informeret grundigt om det første døgn hjemme med en nyfødt og at I kender barnets trivselstegn; vandladning/afføringsmønster, babys sovestilling og at I kan skifte en ble. For yderligere information se Trivselsskemaet.
 • du er informeret om blødning, efterveer og heling af evt. bristning
 • du informeret om smertestillende i barselsperioden
 • du er informeret om de psykiske efterfødselsreaktioner, der kan o​pstå i tiden efter fødslen

Ved aku​t eller alvorlig sygdom ring altid: 1813 eller 112.

Læs pje​​cen 'H​​jemme efter fødslen'

Husk, at du kan få svar på mange af dine spørgsmål i pjecen 'Hjemme efter fødslen' som du fik med hjem efter fødslen. Pjecen kan også læses på nedenstående link.

Du kan finde yderligere svar på Sundhedsstyrelsens App: Min baby.​

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken kontakter jer inden for den første uge efter fødslen. Såfremt I ikke har hørt fra hende efter 7​​​ dage, kan I kontakte sundhedsplejen i den kommune I har bopæl i.Redaktør