Den første kontakt

​Uforstyrret hud mod hud-kontakt mellem mor og barn lige efter fødslen har betydning for amningen.

Hud-mod-hud kontakt

Det er vist, at flere får etableret en velfungerende amning og ammer i en længere periode, hvis mor og barn har uforstyrret hud-mod-hud-kontakt lige efter fodslen .
Det nyfødte barn har en medfødt evne til at finde vej til og tage godt fat om brystet, hvis det lægges op til sin mor hud mod hud lige efter fødslen og får lov til at blive der uforstyrret, indtil det har suttet første gang.

Vågen og opmærksom

Ofte er det nyfødte barn samtidig meget vågent og opmærksomt i de første timer. Hvis moderen udnytter barnets første opmærksomhed og understøtter dets naturlige evne til at finde brystet, er der en større sandsynlighed for, at barnet får en god sutteteknik lige fra starten. Selv en kort adskillelse af mor og barn kan forstyrre processen og dermed få indflydelse pa den første amning. Vejning og måling af barnet kan for det meste vente, indtil barnet har suttet første gang.

Adskillelse af mor og barn

Hvis det er nødvendigt at adskille mor og barn efter fødslen, kan barnets medfødte evne til at finde brystet aktiveres pa et senere tidspunkt ved at lægge det nøgne barn op på moderens bare mave. Barnet gennemløber herefter samme proces som det nyfødte barn. Det er aldrig for sent at starte forfra. For børn, der er adskilt fra deres mor lige efter fødslen, spiller faderen en vigtig rolle for udviklingen af en tidlig sutteadfærd. Faderen opfordres derfor til hud mod hud-kontakt med barnet under eventuel adskillelse af mor og barn.

Det nyfødte barns vej til brystet

Barn​et:

  • ​græder efter fødslen
  • slapper af
  • begynder at røre på sig med hovedbevægelser, mund og suttebevægelser
  • er vågen og aktiv, ser på bryst og mor, søger, tager hånden til munden og laver små lyde
  • slapper af igen
  • begynder at lave kravlebevægelser med arme og ben
  • gør sig bekendt med brystet, bruger hånd og mund, slikker på brystet
  • får fat om brystet, giver slip igen nogle gange, tager fat igen og sutter endelig en tid
  • falder i søvn efter at have suttet.​Redaktør