Klinik for Gravide med diabetes

​​Det er klinikkens mål at sikre, at gravide med diabetes gennem et tæt tværfagligt samarbejde mellem fødselslæger (obstetrikere), sukkersygelæger (diabetologer), øjenlæger (ophtalmologer), sygeplejersker, diætister og jordemødre får et veltilrettelagt forløb under graviditet, fødsel og barsel. ​

 Ansvarlige

​Ansvarlige for Klinik for Gravide med diabetes:

  • Professor og overlæge, dr. med. Peter Damm, Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel, Juliane Marie Centret
  • Overlæge, dr. med. Elisabeth Mathiesen, Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme.