Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og COVID-19

Vigtig information om ændringer i konsultationer og besøg i sengeafsnit og klinikker pga. coronavirus i Danmark.


Information til besøgende

Når du er på besøg på hospitalet, skal du følge disse regler:

 • Vask hænder tit eller brug håndsprit – og altid når du kommer, og inden du går
 • Host og nys i ærmet – ikke i hånden 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Rør ved så lidt som muligt – fx bordplader og håndtag
 • Hold 2 meters afstand til andre – også til den, du besøger
 • Bliv så vidt muligt på sengestuen og luft ud 
 • Bær maske eller visir hvis du ikke kan holde afstand

Følg altid instrukser fra personalet. 

HUSK, at du ikke må være på hospitalet, hvis du har symptomer på sygdom. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden dit besøg. 

Tak, fordi du hjælper med at beskytte patienter og personale mod Coronavirus. Nu kan alle gravide og ammende blive vaccineret mod COVID-19

​Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination mod COVID-19 til kvinder, der er gravide, eller som ammer. Læs hele nyheden og se informationer og pjecer på denne hjemmeside Ved akut indlæggelse

Alle fødende og gravide, der forventes indlagt på hospitalet i mere end et døgn, tilbydes at blive testet for COVID-19, for at forebygge smittespredning fra patienter, der ikke har symptomer på COVID-19.

Fødende og  gravide, der indlægges akut, skal testes (podes) for COVID-19, hvis de ikke er færdigvaccinerede eller ikke har haft covid-infektion inden for de seneste 12 måneder COVID-19-test af gravide og deres pårørende

Ambulante besøg (jordemoderbesøg, lægebesøg, skanninger m.m.) 

Vi opfordrer alle, både gravide og deres pårørende, til at blive podet for COVID-19 forud for alle ambulante besøg, medmindre de er færdigvaccinerede (14 dage efter sidste stik) eller har overstået covid-infektion inden for seneste 12 måneder.

Enten via en kviktest i et testcenter dagen før besøget på hospitalet eller en PCR-test via coronaproever.dk to dage før besøget. 

Husk, at I selv skal bestille tid til COVID-19-test på coronaproever.dk, i god tid forinden. 

Indlæggelser

I henhold til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bør alle patienter, der skal indlægges på et hospital, testes for COVID-19 med mindre de er færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik) eller har overstået covid-infektion indenfor seneste 12 måneder.

Det gælder også gravide, fødende og kvinder, der skal have kejsersnit. Ved planlagte indlæggelser bliver du podet i Rigshospitalets podeklinik, ved spontan fødsel bliver du podet ved ankomst til Fødemodtagelsen. 

Pårørende til indlagte

Vi opfordrer alle pårørende til at blive testet for COVID-19 forud for fødsel og andre indlæggelser eller besøg. 

Enten via en kviktest i et testcenter eller en PCR-test via coronaproever.dk. Denne podning skal din pårørende selv bestille tid til. Det kan være svært at forudse, hvornår fødslen starter. Derfor anbefaler vi, at din pårørende podes tre dage før terminen, herefter hver tredje dag, hvis det er muligt.  Dette gælder også hjemmefødsler. COVID-19 positiv

Er du blevet testet positiv for COVID-19, vil du altid få den behandling, du har behov for. Er der mulighed for at udskyde et besøg eller lignende, vil vi gøre det, indtil du er blevet rask. 

Hvis du har behov for at komme ind på hospitalet, f.eks. hvis en ultralydsscanning ikke kan udskydes eller hvis du går i fødsel, vil du blive isoleret på en stue og personalet vil have værnemidler på, når de er i kontakt med dig.

Hvis din partner eller ledsager, der skal med til besøget eller fødslen, også er testet positiv for COVID-19, må vedkommende ikke komme ind på hospitalet. Jordemoderen og andet personale vil blive udsat for større smitterisiko, hvis der er to smittede til stede på stuen.Nogle konsultationer, lægebesøg og forsamtaler kan ændres til telefonkonsultationer

Du må gerne møde op på Rigshospitalet/Aldersrogade til jordemoderkonsultation, lægebesøg og skanning.

Ønsker du din første jordemoderkonsultation omlagt til telefonkonsultation, skal du ringe til vores sekretær på telefon:

 • 35 45 40 02, for konsultationer på Blegdamsvej og Ørnevej
 • 35 45 37 75, for jordemoderklinikken i Aldersrogade 

Forsamtaler til kejsersnit foregår kun via telefonen.Indgang og døre

På hverdage mellem kl. 18.00 til 06.00 og i weekenderne er der kun adgang til Rigshospitalet via hovedindgangen. 

På hverdage mellem kl. 06.00 til 18.00 er vores indgange åbne som normalt. Hjemmefødsler

Regelmæssige test inden fødslen

Vi opfordrer dig, som skal føde, og din partner til at blive testet regelmæssigt inden fødslen. Testen skal ske som podning fra halsen i  samfundsporet via coronaproever.dk eller på kviktestcentrene.

Dette gælder ikke hvis du/I er fuldt vaccineret mod COVID-19 (14 dage efter sidste stik) eller har haft COVID-19 inden for de sidste 12 måneder.

Vigtige forholdsregler

Det er stadig nødvendigt at tage særlige forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med hjemmefødsel. Disse er beskrevet nedenfor:

 • Hvis der er symptomer på COVID-19 ved fødslens start, skal fødslen foregå på hospitalet af hensyn til din egen og jordemoderens sikkerhed.

 • Hvis nogen i husstanden oplever symptomer på sygdom, der kunne være forbundet med COVID-19, skal I testes for det, selv ved milde symptomer. 
Redaktør