Vibeke Zoffmann

Leder af Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed på Rigshospitalet​

​​

Vibeke Zoffmanns overordnede forskningsfelt er person- og familiecentrering i et højt specialiseret hospital.

For at lykkes med person- og familiecentrering må professionelle kunne kommunikere effektivt og personrettet således, at beslutningstagning baseres på en evidens, der ikke kun er generel, men også personspecifik.

Vibeke Zoffmann har udviklet tre groundede teorier, som forklarer centrale barrierer, der hindrer empowerment i relationen mellem patient og professionel.

Vibeke Zoffmanns groundede teorier ligger til grund for udviklingen af Guidet Egen-Beslutning (GEB). 

Guidet Egen-Beslutning er en metode, der er udviklet i vanskelig diabetesomsorg (læs Vibeke Zoffmanns ph.d. afhandling: Guided Self-Determination - a life skills approach developed in difficult Type1 diabetes) og fremmer gensidig problemløsning og fælles beslutningstagning (shared decision-making). Metoden sikrer, at patienter involveres i mestring af egne sundhedsudfordringer.

Vibeke Zoffmanns Guidede Egen-Beslutning er tilpasset en lang række andre langvarige eller kroniske tilstande, både somatiske og psykiatriske (se Vibeke Zoffmanns refleksionsark​).

Udover de groundede teorier er Vibeke Zoffmanns teoretiske fundament inspireret af teorier om livsdygtighed (life skills) og egenbeslutning (self-determination).

Vibeke Zoffmann har udviklet kurser, der giver kompetence i anvendelse af Guidet Egen-Beslutning. Kurserne vil i 2015 blive udbudt på Rigshospitalet (plan for kursus er under udarbejdning).

Publications

Publications listed in PURE 

Publications listed in PubMed For yderligere oplysninger, kontakt:
vibeke.zoffmann@regionh.dk


Redaktør