Mette Kiel Smed

​Jordemoder og forskningsassistent


Jordemoder og forskningsassistent på forskningsprojektet: Genekspression under graviditet hos kvinder med reumatoid artrit (RA-studiet).

Opgaver på RA-studiet

I samarbejde med jordemoder Rikke Godtkjær Andersen og jordemoderstuderende Mie Rams Rasmussen varetager Mette alt det praktiske arbejde på RA-studiet:

  • Rekruttering af og kontakt til projektdeltagere
  • Kontakt til sygeplejersker og bioanalytikere på de seks steder i Danmark, der laver undersøgelser for projektet
  • Indkøb og udsendelse af blodprøvetagningsudstyr
  • Logistisk arbejde ved planlægning af de enkelte forløb og ved forsendelse af blodprøver internt i landet og siden til USA
  • Registrering af alle data
  • Indtastning i database
  • Kontakt til medier med henblik på information om og rekruttering til forskningsprojektet.

Desuden har jordemødrene på projektet bidraget med specifik jordemoderfaglig rådgivning i forbindelse med designet af studiet, f.eks. i forbindelse med afdækning af spontane aborters, graviditetsgeners og amnings generelle betydning og påvirkning af kvinder.Redaktør