Magnus Spangsberg Boesen

​​Ph.d.-studerende

Ph​.​d.-pro​jekt

Multipel sklerose hos bø​​rn


Baggrund
Børn med multipel sklerose (MS) har høj risiko for både fysisk og psykisk invaliditet og vil miste gangfunktionen 10 år tidligere end voksne MS patienter. Internationale undersøgelser har sandsynliggjort, at MS hos børn udgør 3-5 % af alle MS patienter. I Danmark ses MS hos børn formentligt kun hos ca. 1-2 %. Dette kan skyldes, at MS generelt ikke anses for at være en sygdom, der forekommer hos børn, og dermed tilbydes børnene ikke tilstrækkelig udredning.

Ph.d.-projektet er klinisk relevant, da et præcist estimat for incidensen af MS hos børn og evaluering af udredningsforløbet, har betydning i forhold til tidlig diagnostik og behandling

Hypoteser
  1. Incidensen af MS i Danmark er lavere end forventet
  2. Nogle MS patienters debutsymptomer i barndommen er blevet overset, og/eller disse patienter er ikke blevet udredt godt nok til at stille en tidlig diagnose
  3. To biomarkører i rygmarvsvæsken hos børn med symptomer på en demyeliniserende sygdom, kan prediktere konversion fra klinisk isoleret syndrom til MS

Metode
Ovenstående hypoteser vil blive efterprøvet vha. registerforskning med data fra sklerose- og landspatientregistret. Herudover vil rygmarvsvæske fra børn med mulig MS blive analyseret for to biomarkører

Forventet slutdato
Efterår 2018

Vejledere
Ph.d.-projektet laves i samarbejde mellem børneafdelingen og neurologisk afdeling på Rigshospitalet. Hovedvejleder er overlæge, ph.d. Peter Born. Herudover består styregruppen af:
Professor, overlæge, Dr.med. Peter Uldall
Overlæge, ph.d. Morten Blinkenberg
Overlæge, ph.d. Melinda Magyari

For mere information kontakt magnus.spangsberg.boesen@regionh.dk


Redaktør