​​​​​​​

Om enheden

Forskningsenheden KBS er en tværfaglig forskningsenhed under Juliane Marie Centret, 


I KBS er forskere med forskellig sundhedsprofessionel baggrund samlet i et forskningsfællesskab inden for emner relateret til børn, unge, kvinder og familier og deres behov for forebyggelse og behandling af akutte og kroniske tilstande. 

Forskningen er både beskrivende og eksperimentel, og de anvendte designs rummer både kvalitative, kvantitative og blandede metodiske tilgange. Interventionsforskning, der fremmer en person- og familiecentreret tilgang på et højt specialiseret hospital, er særligt prioriteret.

Forskningsenheden KBS er en tværfaglig forskningsenhed under Juliane Marie Centret, som blev oprettet i 2008 og ind til 2013 ledet af jordemoder Hanne Kjærgaard.


Fælles aktiviteter i Forskningsenheden KBS

  • Afdelingsmøde: En gang om måneden afholder KBS afdelingsmøde. Her fremlægger forskere på skift deres forskningsprojekter med efterfølgende diskussion af metoder etc. Derudover vendes "dagen og vejen" i forskningsenheden på disse møder.

  • Journal Clubs: Der er etableret tvær- og monofaglige Journal Clubs, som enten er forankret i KBS eller i den enkelte klinik. Du​ finder en samlet oversigt H​ER

​Læs mere om