​​​​​​​​​​​​​​​

Netværk og videndeling

Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed har etableret fire netværk. Netværkene skal skabe rum for videndeling lokalt, nationalt og internationalt inden for forskning relateret til person- og familiecentrerede problemstillinger knyttet til Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.​​

​Formålet er at skabe kontakt mellem forskningsinteresserede og skabe mulighed for læring i forskningsrelaterede emner samt skabe rum for sparring og feedback på både projektideer og igangværende projekter/forskning. 

 

Læs mere om: