Undervisning

​Om undervisning i GEB og litteratur

Man kan som personale opnå kompetencer i brug af GEB gennem kurser udbudt på CHR i RegionH. Kurset består af e-læring efterfulgt af to kursusdage, hvor man lærer at bruge GEB-værktøjer og tilhørende kommunikationsformer. Fortrolighed med brug af GEB i egen praksis opnår man gennem øveforløb med to patienter. Afslutningsvis kan man opnå certificering i GEB.Redaktør