Om Guidet Egen Beslutning

​Hvad er Guidet Egen Beslutning? 

Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode til refleksion, samarbejde og forandring. 

GEB gør brug af refleksionsark, der udfyldes hjemme af patienten som forberedelse til dialog med den sundhedsprofessionelle. Patienten får herved indsigt i egne reaktioner og bliver i stand til at udtrykke det, der er svært eller udfordrende i dagligdagen med sygdommen. Det øger opmærksomheden på egne værdier og mobiliserer nye muligheder for at gennemføre en ønsket forandring.  GEB er fleksibel og let at dosere til den enkeltes behov. 

GEB er baseret på empowerment, idet den oprindeligt er udviklet inden for kompleks diabetes til at overkomme barrierer, der hindrer empowerment i relationen mellem patient og professionel. GEB er siden tilpasset til en lang række kroniske eller langvarige sygdomme. 

Der er især brug for GEB ved langvarige tilstande eller komplekse situationer, hvor det er svært at komme videre i håndteringen af sygdommen. Det kan gælde både for patienten og deres pårørende, og også for de sundhedsprofessionelle, der gerne vil støtte dem, men har svært ved at finde brugbare løsninger. Med GEB kan man finde nye veje at gå og mobilisere et potentiale til forandring, som man ikke før kunne se. 

Hvorfor Guidet Egen Beslutning?

Dialogen er kørt fast. Der mangler motivation og fokus i samtalen, og vi gentager os selv, uden at det fører til nogen forandring. Den situation kender de fleste praktikere, der arbejder med patienter med kroniske tilstande. Vibeke Zoffmann har udviklet GEB-metoden med det formål at hjælpe patienter til afklaring og forandring, når det er svært.

Nøglen er strukturen i samtalen

Styrken i GEB-metoden er en kombination af refleksionsark og en avanceret professionel kommunikation, der guider patienter og sundhedspersonale igennem en fælles beslutningstagning. Forløbet skaber fokus på det, som er vigtigt for den enkelte patient, i måden denne håndterer en kronisk tilstand. 

Når GEB-metoden lykkes, vil patienterne opleve at få

  • Afklaret deres situation og få motivation og nye idéer til at ændre netop dét, hver enkelt ønsker at ændre
  • lettere ved at løse problemstillinger, som de hidtil har haft svært ved
  • højere livskvalitet samtidig med at deres tal også rykker sig.

Hvor er GEB på vej til at blive implementeret?

Forskning, udvikling og implementering af GEB ledes af en forsknings- og implementeringsgruppe forankret på JMC’s forskningsenhed Tagensvej 22, 2. sal. På JMC er en række afsnit i gang med at implementere metoden: I Gynækologisk klinik anvendes den til patienter med kræft, endometriose og seksuelle overgreb; I Neonatalklinikken til forældre med for tidligt fødte børn; I Fertilitetsklinikken til par i fertilitetsbehandling; I Børnekirurgisk afsnit til børn og forældre i håndtering af kontinensudfordringer. Redaktør