Nationalt og internationalt samarbejde

​GEB i nationale og internationale samarbejder

Nationalt forskningssamarbejde: 

I Region Hovedstaden er der i 2017 etableret et konsortium af interessenter i at formidle digitalt assisteret brugerinddragelse i Danmark via udbredelse af GEB, der er tilgængelig på Sundhed.dk 

Vibeke Zoffmann har gennemført kurser i GEB på RH og på Kompetencecenter for patientoplevelser (KOPA). Vibeke og Mette Linnet Olesen samarbejder med Center for HR, sektion for læringsteknologi og efteruddannelse om udvikling og afholdelse af blended learning kurser i GEB for personale på hospitalsafdelinger, almen praksis og kommuner.

Vibeke Zoffmann har samarbejdet med et forskningsteam på Kræftens Bekæmpelse og professor Christoffer Johansen fra Københavns Universitet, om at bruge og teste GEB i projektet Myhealth for kvinder med brystkræft (Næstved Sygehus).

Vibeke Zoffmann samarbejder med KL – Kommunernes Landsforening, der er interesseret i udbrede viden om GEB for personalet i de danske kommuner. Ligeledes med PLO-E – de praktiserende lægers efteruddannelse – der arbejder for at udbrede viden om GEB blandt praksispersonalet i forbindelse med forløbsprogrammerne i almen praksis og implementering af GEB i almen praksis.

Internationalt forskningssamarbejde:

Vibeke Zoffmann har uddannet og superviseret internationale forskerteams i at bruge og teste GSD (Guidet Self-Determination). De blev ledet af:

  • Professor Marit Kirkevold UIO i 2003 om brugen af GSD hos patienter, der lider af apopleksi. 
  • Professor Berit Rokne og Marit Graue, Bergen Universitet, 2010, i diabetes, Haukeland Sykehus. 
  • Lektor, Anna Olinder, 2011-14, Karolinska Instituttet, Stockholm 2013, unge og unge voksne kvinder med T1 diabetes. 
  • Lektor Bjørg Oftedal og professor Bjørg Karlsen, Stavanger Universitet, 2014, en web-baseret intervention for mennesker med T2-diabetes, DiaHealth-projekt 2014. 
  • Professor Bodil Rasmussen, Deakin University, udvikler og tester en online version for unge voksne med type 1 diabetes. Forskningen er blevet finansieret i 2014, 2015 og 2017 af Deakin University, Melbourne. 
  • Professor i Health Informatics Management Nilmini Wickramasinghe, Deakin University, januar 2018
  • Et fælles ph.d. studie er blevet finansieret af Deakin University i 2017, GEB anvendes til forebyggelse af vægtøgning hos kvinder med svangerskabsdiabetes. Der er etableret et nyt samarbejde mellem undertegnede og professor Bodil Rasmussen Deakin Universitet, professor Helen Skouteris samt professor Ralph Maddison.

Siden 2003 har Vibeke Zoffmann været medlem af PSAD, psykosociale aspekter af diabetes, støttet af Novo Nordisk med afholdelse af videnskabelige møder en gang om året. I 2011 startede hun en international forskningsgruppe, Scan TRICC, hvor hun har arrangeret tre videnskabelige møder i Forskningsenheden Kvinder og Børns Sundhed, Rigshospitalet i 2014, 2016 og 2017.


Redaktør