Ve-kohorten

En videnskabelig undersøgelse af graviditet og fødselsforløb hos førstegangsfødende

​​​​

Baggrund

Ve-projektet blev etableret i 2004, fordi der i Danmark gennem de seneste 10 år var sket en stigning i antallet af fødsler med for langsom fremgang. Dette skyldes oftest, at veerne er svage eller ineffektive. Tilstanden kaldes ve-svækkelse og behandles med ve-stimulation. Der manglede videnskabelig viden om, hvorfor der ved nogle fødsler er brug for ve-stimulation, og ved andre ikke er brug for dette.

Undersøgelsens formål

Det overordnede formål med undersøgelsen var derfor at finde ud af, hvor ofte ve-svækkelse opstår og se, om det er muligt at forudsige, hvilke forhold der spiller ind, når fødslen trækker for meget i langdrag hos førstegangsfødende. Undersøgelsen bestod af flere delprojekter.

Projektets tilrettelæggelse og indhold

Ve-projektet indeholdt flere spørgeskemaer.
Den gravide udfyldte i graviditetsuge 37 (ca.) første skema. Spørgeskemaet omhandlede kvindens baggrund m.h.t. helbred, levevis og arbejde, tanker vedr. graviditeten og fødslen m.m.
Ved indlæggelse til fødsel stillede jordemoderen nogle spørgsmål til kvinden om hendes tanker om den forestående fødsel. Derudover er jordemoderens oplysninger om fødslens forløb indgået i undersøgelsen.
Efter fødslen blev kvinden bedt om at udfylde et spørgeskema, der handlede om hendes oplevelse af fødslen.

Studiet var et multicenter studie og de deltagende fødeafdelinger var: Esbjerg, Frederiksberg, Glostrup, Haderslev, Hvidovre, Randers, Rigshospitalet, Svendborg
Ålborg

Betydning

Undersøgelsen har medvirket til, at man får en mere nøjagtig viden end hidtil om, hvor hyppigt ve-svækkelse forekommer hos førstegangsfødende. Endvidere giver undersøgelsen viden om, hvilke faktorer der spiller ind, når fødslen trækker i langdrag.

Deltagere

I alt har 4808 kvinder deltaget ved at udfylde et spørgeskema i graviditeten. Endvidere har 2810 kvinder udfyldt et spørgeskema efter fødslen. I alt har ca. 400 jordemødre og andet personale været involveret i undersøgelsen.

Kontaktperson

Efter Hanne Kjærgaards død er Hanne Kristine Hegaard, jordemoder kontaktperson ved spørgsmål om ve-projektet.
Skriv en mail til: hanne.kristine.hegaard@regionh.dk ​

 

Publikationer fra projektet

​​Kjærgaard H, Foldgast AM, Dykes AK.
Experiences of non-progressive and augmented labour among nulliparous women: a qualitative interview study in a Grounded Theory approach BMC Pregnancy and Childbirth. 2007;7:15 (28 July 2007) doi:10.1186/1471-2393-7-15


Kjærgaard H, Olsen J, Ottesen B, Nyberg P, Dykes A-K.
Obstetric risk indicators for labour dystocia in nulliparous women: a multi centre cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2008 Oct 6;8(1):45. doi:10.1186 /1471-2393-8-45


Kjæ​rgaard H, Wijma K, Dykes A-K, Alehagen S.
Fear of childbirth in nulliparous women in Sweden and Denmark. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2008;4:341-351


Kjærg​aard H, Olsen J, Ottesen B, Dykes A-K.
Incidence and outcomes of dystocia in the active phase of labour in term nulliparous women with spontaneous labour onset. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:4,402-407


Kjærgaard H, Dykes A-K, Ottesen B, Olsen J.
Risk indicators for dystocia in low-risk nulliparous women: A study on life style and anthropometrical factors. J Obstetrics and Gynaecology 2010; 30(01), pp. 25 - 29.


Hegaard HK, Kjaergaard H, Damm P, Petersson K Dykes ​AK.
Experiences of physical activity during pregnancy in Danish nulliparous women with a physically active life before pregnancy. A qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth Jun 29;10:33. doi: 10.1186/1471-2393-10-33.

Hegaar​d HK, Damm P, Hedegaard M, Henriksen TB, Ottesen B, Dykes AK, Kjaergaard H.
Sports and leisure time physical activity during pregnancy in nulliparous women. Accepted in Maternal and Child Health Journal. 2011 Aug;15(6):806-13. doi: 10.1007/s10995-010-0647-y.

Schroll A-M​, Tabor A, Kjaergaard H.
Physical and sexual lifetime violence: prevalence and influence on fear of childbirth before, during and after delivery". J Psychosom Obstet and Gynecol, March 2011; 32(1): 19Ð26.


Eriksen LM, Nohr EA, Kjaergaard H.
Mode of delivery following epidural analgesia in a cohort of low risk nulliparous women. 2011 Dec;38(4):317-26. doi: 10.1111/j.1523-536X.2011.00486.x. Epub 2011 Sep 6.

Jespersen C, Hegaard HK, Schroll AM, Rosthøj S, Kjærgaard H
Fear ofchildbirth and emergency caesarean section in low-risk nulliparous women: a prospective cohort study. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2014 Aug 22:1-7. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25148362.Redaktør