Vaccination og antistofniveau hos immunsupprimerede børn

​- e​t projekt af ph.d.-studerende Lotte Jensen​​

​​​​

Projektets originale titel:

Antistofniveauer hos immunsupprimerede børn efter vaccination

Børn kan være immunsupprimerede på grund af deres grundsygdom eller behandling. Disse børn har risiko for et kompliceret forløb ved infektioner og anbefales derfor vaccination.

Opnår immunsupprimerede børn et beskyttende antistofniveau efter vaccination?

Formålet med projektet er, at undersøge om immunsupprimerede børn opnår et tilstrækkeligt antistofniveau efter vaccination til, at de kan forventes at være beskyttede mod infektion. Dette undersøges hos immunsupprimerede børn med bindevævs-, nyre- eller leversygdom samt knoglemarvstransplanterede børn. Antistofniveau før og efter vaccination undersøges for vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet samt varicella zoster, pneumokokker, hepatitis B og influenza.

Metode

Projektet udføres ved BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet og H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitets Hospital.

Der inkluderes børn med bindevævs-, nyre eller leversygdom, som er immunsupprimerede i varierende grad samt knoglemarvstransplanterede børn. Endvidere inkluderes kontrolgruppe med immunologisk raske børn.

Projektet består af 5 delprojekter. Der er observationelle, prospektive kohortestudier hvor børnenes antistofniveau før og efter vaccination undersøges ved en blodprøve samt retrospektive opgørelser over vaccinationer og antistofniveau fundet ved journalgennemgang.

Projektperiode

Oktober 2014 til oktober 2017.

Projektet er støttet af

Rigshospitalets Forskningsfond, Forskningspuljen mellem Rigshospitalet og Odense Universitetshospital samt Gigtforeningen.
Redaktør