Stress hos forældre, familiecentreret intervention og etablering af familien i den intensive neonatalafdeling

​- et projekt af sygeplejerske og ph.d. Janne Weis​

​​​

Projektets originale titel:

Støtte til forældre gennem person-centreret intervention – implementering ”for good”!

At føde før tid er en stressende oplevelse for forældre. Studier viser, at forældrenes måde at håndtere denne stress på er afgørende for familiens fremtidige funktion. Effektiv pleje og behandling ud fra en patient og familie-centreret tilgang er et aktuelt emne i sundhedsvæsnets politiske agenda, hvor imødekommelse af forældres bekymringer og præferencer betragtes som kendetegn for høj kvalitet i pleje og behandling.


Meningsfuld og støttende kommunikation

Interventionen Guidet Familie-centreret Omsorg (GFO) er en ny intervention, hvor forældres personlige perspektiver identificeres gennem anvendelse af struktureret person-centreret kommunikation med sygeplejersken. Formålet med GFO er at styrke forældre, så de føler sig i stand til at varetage forældrerollen til et tidligt født eller sygt nyfødt barn i neonatalafdelingen. I en undersøgelse fandt vi, at GFO ser ud til at støtte forældre i at erkende og udtrykke deres følelser, kommunikation på et dybere niveau, og opnåelse af gensidig forståelse. GFO medvirker således til at ændre ad hoc kommunikation i vanlig praksis til en familie-centreret tilgang.

Implementation for good!

Formålet med forskningsprojektet er dels at beskrive betingelser og muligheder for integrering af GFO som en del af vanlig praksis – herunder evaluering af økonomiske konsekvenser - dels at undersøge om forældre oplever højere kvalitet og mindre stress, når GFO er implementeret.

Metoder

Den ene del af projektet forløber som et præ-post design med indsamling af forældre-rapporterede data før og efter implementering samt med opfølgning i 2 år. Den anden del gennemføres som et deltagerbaseret implementeringsstudie, hvor konteksten beskrives, elementer i implementeringsprocessen monitoreres, og der gennemføres fokusgruppe interviews af personale tværfagligt samt evt. forældre.

Projekt​periode

1. januar 2015 – 31. december 2017

Projektfinacie​ring

Der søges fonde til støtte af projektet.
Redaktør