Respiratorisk Syncytial Virus: Risikofaktorer og Palvizumab profylakse

​​​​​​

Baggrund

Res​piratorisk Syncytial Virus (RSV) er den hyppigste enkelt-årsag til indlæggelse blandt små børn. Der findes på nuværende tidspunkt ingen vaccine. Den akutte behandling er symptomatisk. For børn i særlig risiko for alvorlig infektion har passiv profylakse med det humaniserede monoklonale antistof palivizumab (synagis) vist sig effektiv. Dansk pædiatrisk selskab anbefaler ikke rutinemæssig brug af palivizumab til højrisiko børn, men behandling efter nøje individuel vurdering. Projektet skal hjælpe med at identificere vigtige iboende og miljømæssige faktorer, der er associeret til indlæggelse for RSV infektion.

Palivizumab giver passiv immunitet mod RSV og mindsker derved risikoen for indlæggelse med RSV infektion. Tolerance og bivirkningsprofil for palivizumab evalueres løbende. Der er ikke vist betydelige kliniske bivirkninger eller anti-palivizumab antistoffer. Alligevel kan man ikke udelukke at behandling med immunmodulerende terapi tidligt i livet kan medføre immunologiske forskydninger. Den europæiske lægemiddel myndighed har for nylig rejst spørgsmål om, hvorvidt behandling med palivizumab kan medfører autoimmun og/eller allergisk sygdom senere i livet. Projektet skal via population-baserede studier evaluere mulig immunmedieret langtidsfølger efter behandling med palivizumab for danske og svensk børn.

Metode

Projektet udgår fra Rigshospitalet samt Karolinska Instituttet i Stockholm.

Studierne er kohortestudier baseret på prospektivt indsamlede data. Projektet anvender data fra CPR-registeret, landspatientregisteret, medicinsk fødselsregister, Danmarks Statistik og ægemiddel registeret.

Projektperiode og godkendelse

1. marts 2011 til 31. januar 2015. Projektet er godkendt af datatilsynet.

Redaktør